M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  8

PREGLED NAŠIH NOVIH IZDANJA
Naziv artiklaCijenaNaziv artiklaCijena
*51688-Bog nije velik, Hitchens Christopher25.00*51701-Brida, Koeljo16.35
*09174-Gospodar muva, Golding13.00*51635-Hiljadu čudesnih sunaca, Hoseini Haled18.00
*10253-Izgubljeni svijet, Goran Todorović20.00*51499-Kad je žena kurva,Kad je muškarac peder, Rudan Vedrana13.00
*51691-Koji film sad vrtiš u glavi, Sanja Bilić30.00*00002-The random hause dictionary, Jess Stein110.00
*51620-The Sarajevo Haggadah, 99.00*00006-The Students Sanskrit English Dictionary, Vaman Shivram Apte40.00
*51702-Žene u Titovoj sjeni-MU, Simčić Miiro19.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.