M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  34

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: SOCIOLOGIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*51001-A,B,C, dekonstrukcije, Milić Novica 10.00*00781-Afrička kretanja, Pečar Zdravko1.0015.00
*00734-Antropologija danas, Grupa autora1.0018.00*00893-Antropologija smrti 1-2, L.V.Toma 15.00
*00861-Antropološki eseji, Milošević Nikola1.0015.00*00778-Ateizam u kršćanstvu, Bloch Ernst 28.00
*07693-Ateološka rasprava, Onfre 20.00*53379-Autoritet i osporavanje, Lj.Tadić1.0015.00
*51041-Bijeli ovratnik, Mills1.0025.00*09524-Bogatstvo i siromaštvo nacija, Lendis 25.00
*51470-Bogatstvo i siromaštvo nacija, Lendis 25.00*00808-Budućnost demokratije, Bobio Norberto 15.00
*00798-Ciljevi čovječanstva, Lsszlo Erwin i suradnici1.0015.00*00819-Civilizacija sutrašnjice, Fourastie Jean 10.00
*56695-Čikaška škola urbane sociologije, Čaldarović Ognjen 20.00*51219-Čisto i opasno, Daglas 15.00
*00787-čovek i grad, Doksijadis Konstantinos 25.00*00804-čovek organizacije, Vajt Vilijam1.0015.00
*00803-čovek organizacije, Vajt Vilijam1.0010.00*00857-čovjek i rad, Whyte William 15.00
*00871-čovjek i smrt, Moren Edgar1.0030.00*57721-čovjek na raskršću, Ćimić Esad1.0012.00
*07692-Demokratija, Kanfora Lučano1.0025.00*00660-Demokratija, Bernardi Bruno1.0026.90
*57821-Demokratija, Crick1.0010.00*56219-Demokratska i autoritarna država, Franz Neumann 18.00
*02379-Demokratska tranzicija i konsolidacija, Linc - Stepan 25.00*50876-Demokratski vek, Lipset 28.00
*00901-Dijalektička imaginacija, Džej Martin 10.00*00799-Dijalektika konkretnog, Kosik Karel 10.00
*00884-Dijalektika krize, Kosik Karel 10.00*51407-Diktatura nad potrebama, Feher-Heler-Markuš 18.00
*02888-Dirkem, Gidens E. 10.00*54600-Doba sekularizacije, Čarls Tejlor 58.00
*00831-Dogma i sloboda, Esad Ćimić 10.00*00860-Doktrina Sen-Simona, Grupa autora 18.00
*00795-Drama ateizacije, ćimić E.1.0015.00*08007-Drugi pol 1-2, Simon de Bovoar 50.00
*55647-Društva, Parsons1.0012.00*00859-Društvena alternativa, Jevtić Bora1.0015.00
*08069-Društvena misao u Americi, White 15.00*00793-Društveni sistemi, Luman Niklas 43.00
*57171-Društvo, Spector B.1.0015.00*00659-Država, Ozer Atila3.0026.90
*56340-Država i nacijaBiH-posljednji etapni prostor konsolidacije Europe, F.Kožul-S.Kukić1.0020.00*51543-Duh vremena 1-2, Moren Edgar 20.00
*00662-Egzistencija u opsadi, Tanović Arif1.0015.00*01464-Elementarni oblici religijskog života, Dirkem Emil 60.00
*00747-Elementarni oblici religijskog života, Dirkem Emil 40.00*51964-Emil Dirkem 1858-2008, grupa autora 35.00
*07271-Estetika i sociologija, Petrović1.0018.00*10041-Estetika i teorija informacije, grupa autora 20.00
*07393-Ethnos i demokratija, Haverić Tarik 25.00*00792-Etika i politika, Tanović Arif1.0015.00
*02876-Etnicitet u novom ključu, Dženkins R. XX vek 15.00*51217-Etnologija, Bauzinger 18.00
*00895-Fantastične figure, Donat Branimir 10.00*53164-Fenomenologija kiča, Gic Ludvig 15.00
*51792-Filozofija i sociologija umetnosti, Lazarević1.0015.00*00900-Formalizam u savremenoj logici, Marković Mihailo1.0020.00
*50845-Formalizam u sociologiji, Lukić1.0020.00*00780-Formalizam u sociologiji, Lukić Radomir 20.00
*51963-Georg Zimel 1858-2008, grupa autora 35.00*54959-Globalni zahvat, Barnet i Muller1.0020.00
*02587-Gospodari siromaštva, Henkok G.1.0015.00*00823-Govor o dostojanstvu čovekovu, Mirandola 15.00
*50836-Govor rata, Gliksman 25.00*00867-Govor rata, Gliksman Andre1.0020.00
*00656-Grad i društvo, Vujović Sreten 15.00*00801-Grad i vreme-osnovi soc.grada, Kostić Cvetko 15.00
*52745-Grad po mjerij čovjeka, Rudi Supek1.0025.00*51545-Grad sunca, Kampanela 5.00
*06768-Grad sunca, Kampanela 8.00*02603-Granice slobode, Bjukenan Dž.1.0017.00
*08458-Granice solidarnosti, Haller Gret1.0015.00*08776-Gurvičevo shvatanje str.i tiplogije..., Ranković1.0020.00
*50848-Herbert Spencer, Supek1.0018.00*07116-Historija moder.pol.teorija, Kolaković1.0040.00
*07115-Historija novovjek.polit.teorija, Kolaković 35.00*02348-Historija novovjek.političkih partija 1-2, Kolaković Juraj 120.00
*01060-Homo sociologicus, Dahrendorf Ralf 10.00*09721-Hrestomatija političke znanosti, 1.0025.00
*54549-Hrestomatija političke znanosti-Predmet i suština; Metode, Bibič;Novosel1.0035.00*00800-Humanizam i dijalektika, Marković Mihailo1.0010.00
*53938-Ideja bosanske nacije, Esad Zgodić 20.00*00812-Ideje za pokušaj određivanja granica djelotv.države, Humbolt fon Vilhelm 8.00
*51218-Identitet i nasilje, Asurmendi1.0015.00*51534-Ideologija nacionalnog mesijanstva, Zgodić1.0020.00
*00770-Igre društvenog komuniciranja, Vlajki Emil 15.00*02191-Industrijska sociologija, Miller - Form 25.00
*00882-Iskušenja slobodnog vremena, Božović Ratko 10.00*54636-Iskušenja zajedništva, Esad Ćimić1.0012.00
*00774-Ispitivanje javnog mnijenja, Supek Rudi1.0030.00*09683-Istorija kulture, Damnjanović1.0030.00
*08325-Istorija kulture, Damjanović Milan 30.00*51966-Istorija samoubistva, Žorž Minoa 28.00
*00881-Izazvana vjera, Fries Heinrich1.0015.00*00896-Izbjeglice, Grupa autora1.0015.00
*02438-Izmedju ideala i stvarnosti, Stojanović Svetozar1.008.00*53218-Javno mnenje, Habermas 20.00
*52579-Javnost-pretpostavke konstituiranja ovog fenomena u BiH, Demirović1.0025.00*56634-Kako misliti Evropu, Edgar Morin 8.00
*56466-Kako se istražuje, Gilli 10.00*02223-Kamo ideš čovječe, ćorlukić Filip1.0025.00
*50843-Kapital 3.dio, Marx Karl1.0030.00*08193-Kapitalizam i sloboda, Freidman 10.00
*09545-Karakterologija jugoslovena, Dvorniković 60.00*09268-Kič, Mol 20.00
*00666-Klase i politika, Pašić Najdan 20.00*10439-Komuniciranje i ideologija, Kečo Emina 10.00
*00840-Kontrarevolucija nauke, Hajek Fridrih 25.00*00874-Kontrarevolucija nauke, Hajek Fridrih 25.00
*52069-Kontrola medija, Čomski 12.00*06754-Kraj utopije, Marcuse 15.00
*56665-Kralj Isus, Graves R.1.0020.00*56873-Kreativne industrije, Hartli1.0025.00
*57720-Kritička teorija društva, Rusconi1.0010.00*02391-Kritika kulta ličnosti, Krešić Andrija 10.00
*52960-Kritika sociološke metode, Đuro Šušnjić 20.00*07815-Kritika svakidašnjeg života, Lefebvre 30.00
*51965-Kuglati sam, Patnam Robert 35.00*00890-Kultura i društvo, Bauman Zigmut 15.00
*54604-Kultura sjećanja, Mile Lasić 15.00*50797-Legitimnost demokratske vlasti,  18.00
*50799-Lekcija ovdog veka, Poper Karl 15.00*00661-Liberalizam, Garandeau Mikael2.0026.90
*56443-Liderstvo teorija i praksa, Northouse1.0025.00*50240-Lobiranje, Klaman Mišel1.0025.00
*06837-Logika, Petrović Gajo 8.00*56805-Logika, Šešić1.0030.00
*00788-Logika naučnog otkrica, Poper Karl1.0025.00*03515-Ljubav i smrt, Sktojanović 12.00
*02869-Marksizam i ljudska jedinka, Šaf A. 10.00*50846-Marksovo shvatanje čovjeka, From 10.00
*00779-Marksovo shvatanje čovjeka, Korać Veljko 15.00*00834-Mediji i demokratija, Kin Džon 8.00
*09583-Međunarodni odnosi, Ibler 30.00*00832-Međunarodno komuniciranje, Radojković Miroljub 10.00
*00815-Megatrendovi, Naisbitt John 15.00*53250-Metoda analize sadržaja, Rudi Stojak 15.00
*57071-Metode istraživanja u pedagogiji psihologiji i sociologiji, Good-Scates1.0030.00*00898-Metodi anketiranja u istraž.društv.pojava, Mozer1.0018.00
*57087-Metodologija društvenih nauka, Termiz Dž.1.0030.00*51457-Metodologija društvenih znanosti, Kukić-Markić 35.00
*08322-Mit o mašini 1.dio, Mumford Lewis 25.00*56446-Modeli demokratije, Lajphart Arend 30.00
*51394-Moderna tehnologija i civilizacija, Walker1.0025.00*56549-Mračno doba, Genon Rene 10.00
*51849-MRšave godine, Barnet1.0020.00*52947-MUčnina, Sartr 10.00
*54603-MUkotrpno do političke moderne, Mile Lasić 15.00*00835-Multikulturalizam, Semprini Andrea 20.00
*06769-Mundo logija, Galogaža1.0020.00*56408-Nacija- šta je to?, Janjić Dušan 12.00
*55624-Nacija-teorijska istraživanja...., Lerotić Zvonko1.0015.00*00866-Nagon i norma, Gams Andrija 15.00
*00889-Nasilnici, Toh Hans 15.00*02275-Nasilje i sveto, Žirar Rene 20.00
*53933-Neuspjele države, Čomski 15.00*55037-Neutralnost države, Janoš Kiš1.0015.00
*50046-O nasilju, Arent H. 12.00*07705-O nasilju, Arent 15.00
*01463-O podjeli društvenog rada, Dirkem Emil 40.00*56164-O procesu civilizacije, Norbert Elias 45.00
*50800-O revoluciji, Arent Hana 25.00*00809-O rukopisu, Klages Ludwig 10.00
*56213-O slobodi, Džon Stjuart Mil1.0010.00*00902-O teorijskoj sociologiji, Merton Robert 15.00
*00853-O teorijskoj sociologiji, Merton Robert 15.00*00854-O teorijskoj sociologiji, Merton Robert 15.00
*02589-Objektivno saznanje, Poper Karl 20.00*55708-Oblici lične vlasti, Kuljić Todor 25.00
*09566-Obnova utopijskih energija, grupa autora 20.00*50707-Obrazovanje govornika, Kvintilijan 25.00
*55610-Od razorenog ka otvorenom društvu, Sekulić Tatjana3.0020.00*08067-Ogledi o sociologiji umjetnosti, Goldmann Lucien1.0015.00
*00850-Opšta metodologija, Šešić Bogdan 20.00*00848-Osnove opće sociologije, Fiamengo Ante1.0018.00
*00847-Osnove opće sociologije, Fiamengo Ante1.0020.00*09350-Osnove socijalne politike, Miković 18.00
*53282-Osnove sociologije naselja i soc.sela, Ćirić 15.00*00771-Osnovi logike, Petronijević Branislav 12.00
*56482-Osnovi Metodologije političkih nauka, Milosavljević;Radosavljević1.0025.00*51830-Otpori kritičkom mišljenju, Šušnjić 15.00
*00663-Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji 1-2, Poper Karl 35.00*57397-Partije i koalicije, Zgodić Esad1.0025.00
*56081-Pobuna masa, Hose Ortega i Gaset 18.00*51222-Pogažen zavet, Bela1.0015.00
*02380-Poliarhija, Dal Robert 15.00*00744-Politička anatomija jugoslovenskog društva, Goati Vladimir 20.00
*00829-Politička antropologija, Balandije Žorž 15.00*51408-Politički nesvesno, Džejmson 18.00
*08120-Politika kao sudbina, Ćimić Esad1.0015.00*00802-Porempski ikonosfera, Mječislav1.0010.00
*58032-Postindustrijsko društvo, Touraine1.0012.00*56656-Povijest rada, grupa autora1.0025.00
*07703-Pravo naroda, Rols Džon 18.00*50355-Pravo, država,politika, Dizdarević-Peleš 3.00
*00870-Pregled ratne vještine, Žomini 25.00*00863-Prilozi istoriji sociologije, Milić Vojin 25.00
*10489-Prizori ulice, Fajf Nilolas1.0023.00*00844-Problemi čovjeka u industrijskom mašinizmu, Fridman Ž. 20.00
*00773-Problemi čovjeka u industrijskom mašinizmu, Fridman Ž. 25.00*00856-Problemi upravljanja, Pusić Eugen1.0020.00
*05168-Propaganda i javno mnjenje, Čomski 15.00*00837-Putujuće čovječanstvo, Krippendorf Jost1.0020.00
*00772-Rad i samootuđenje, Sokolović Džemal 7.00*50838-Rad i samootuđenje, Sokolović 15.00
*00822-Rasprave o jednakosti polova, Mil 12.00*00858-Razvojne tendencije naše porodice, Silajdžić Alija 10.00
*00892-Religija i uspon kapitalizma, R.H.Toni1.0010.00*00891-Religija i uspon kapitalizma, R.H.Toni1.0015.00
*53387-Religija u tranziciji, Dino Abazović 20.00*55192-Religije politike, Đentile Emilio 15.00
*00821-Republikanske ustanove, Luj-Antoan Sen-Žist 15.00*00904-Revolucija i nasilje, Sorel Georges1.0020.00
*00776-Ribari ljudskih duša, Šušnjić ?uro 15.00*00777-Ribari ljudskih duša, Šušnjić ?uro 15.00
*10440-Ribari ljudskih duša, Šušnjić Đuro 20.00*00897-Rješenje svjetske krize, Huenergardt John 7.00
*00855-Rok kultura u izazovu, Kulić Mišo 10.00*50847-Saint-Simon i A.Comte, Fiamengo 20.00
*00784-Saint-Simon i Auguste Comte, Fiamengo Ante1.0020.00*00785-Saint-Simon i Auguste Comte, Milić Vojin1.0025.00
*56189-Savremene demokratije, DŽems Brajs1.0025.00*55707-Savremene demokratije 1-2, Vasović Vučina 55.00
*00667-Savremene političke partije, Goati Vladimir 20.00*07162-Savremeni poziv sociologa, Gurvič 30.00
*50708-Savremeni poziv sociologije, Gurvič1.0030.00*00826-Savremeni rat 1-2, Jakšić Pavle 15.00
*57411-Sjaj i bijeda masovne kulture, Rudi Stojak1.0010.00*54617-Sjeme zla-elementi sociologije terorizma, Mirko Bilandžić1.0052.65
*54271-Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima /kazala i karte/, Petar Skok 10.00*10525-Socijalističko društvo i religija, Ćimić Esad 15.00
*00817-Socijalna drama, Vučković Tihomir1.0012.00*50842-Socijalna istorija umjetnosti 1-2, Hauzer1.0050.00
*00655-Socijalna istorija umjetnosti i književnosti 1-2, Hauzer Arnold 60.00*54924-Socijalna naučavanja u religijama, Ivan Cvitković1.0015.00
*53367-Socijalni prostor grada, Marinović-Uzelac1.0025.00*00791-Socilogija, Pečujlić-Ilić 12.00
*10040-Socilogija masovnih komunikacija, Todorović 18.00*53716-Sociologija, Gidens E. 45.00
*56188-Sociologija, Sorokin1.0028.00*08872-Sociologija, Kukić 35.00
*06267-Sociologija, Salih Fočo1.0015.00*55739-Sociologija, Žepić1.0030.00
*55718-Sociologija, Salih Fočo 30.00*00790-Sociologija, Žiga-Đozić 20.00
*00657-Sociologija 1-2, Gurvitch Georges1.0060.00*55387-Sociologija emocija, Turner- Stets 35.00
*00842-Sociologija grada, Vujović S. 20.00*00887-Sociologija i antropologija 1-2, Mos Marsel 25.00
*53010-Sociologija i psihoanaliza, Bastide R.1.0025.00*56283-Sociologija i sociologija sporta, Azra Kozarčanin1.0010.00
*58033-Sociologija kulture, Kloskovska1.0018.00*09723-Sociologija kulture i umetnosti, Ilić 15.00
*07552-Sociologija kulture i umjetnosti, Ilić 20.00*00783-Sociologija Maxa Webera, ?urić Mihailo 20.00
*08123-Sociologija Maxa Webera, Đurić Mihailo 20.00*09256-Sociologija mode, Todorović1.0020.00
*52695-Sociologija morala, Lukić1.0020.00*55856-Sociologija odgoja i obrazovanja, Salih Fočo1.0015.00
*55040-Sociologija porodice, Milić A. 18.00*51729-Sociologija pozorišta, Divinjo Žan 40.00
*00843-Sociologija rada, Stanojčić - Radenović1.0020.00*00775-Sociologija rada, Friedmann-Naville1.0038.00
*00899-Sociologija radio-televizije, Kaznev Žan 12.00*55020-Sociologija religije, Hamilton Malkom 28.00
*53077-Sociologija religije, Cvitković Ivan1.0025.00*54901-Sociologija religije, Ivan Cvitković 18.00
*53620-Sociologija religije, Pavićević 20.00*50839-Sociologija saznanja, Milić1.0030.00
*00852-Sociologija sela, Kostić Cvetko 12.00*56789-Sociologija sella 1-2, Šuvar 30.00
*09428-Sociologija simboličke kulture, Repovac1.0018.00*56874-Sociologija umetnosti, Aleksander1.0025.00
*09682-Sociologija umjetnosti 1-2, Hauser 60.00*55008-Sociologija vojske, Ježi Vjatr1.0015.00
*50857-Sociološka imaginacija, Mils 18.00*08071-Sociološke studije, Adorno-Horkheimer 15.00
*00789-Sociološki metod, Milić Vojin1.0030.00*00873-Strasti i interesi, Hiršman Albert1.0015.00
*50709-Stvaralačka evolucija, Bergson1.0045.00*00665-Sudar kultura, Fukujama Frensis 18.00
*06268-Sukob civilizacija, Hantingron S. 35.00*57597-Sumoorne godine, Visković Nikola1.0012.00
*08192-Svijest malograđanina, Perović 18.00*54963-Svijet bez granica, Brown 20.00
*00885-Svjetovna religija, Dugandžija Nikola1.0015.00*00950-Svjetska povijest i događanje spasa, Lowith Karl1.0025.00
*02342-Šok budućnosti, Toffler Alvin 20.00*50840-Šok budućnosti, Toffler 30.00
*57391-Šta je rat, Osterud 15.00*56382-Šta je sociologija, Pal Repstad1.008.00
*00664-Teorija dokoličarske klase, Veblen Torsten 18.00*02060-Teorija i praksa, Habermas J. 25.00
*02877-Teorija kulturne promene, Stjuard Dž. XX vjek 15.00*54402-Teorije o društvu, grupa autora1.0035.00
*53823-Teorijske osnove savremene sociologije, Nijaz Mesihović1.0025.00*00862-Teror slobode, Milašinović Radomir1.0020.00
*02271-The national question in marxist theory, Connor Walker 15.00*50999-Tipologija nadrealizma, Novaković J.1.0015.00
*51607-Titova nacionalna politika, Zgodić1.0025.00*00849-Tolerancija i tradicija, Grupa autora1.0020.00
*00879-Tolerancija i tradicija, Grupa autora 15.00*07286-Tragično i istorija, Veber 18.00
*00894-Tragično i istorija, Veber Alfred 20.00*54270-Tragizam malih naroda, Sima Marković1.0020.00
*53632-Tročlani socijalni poredak, Rudolf Steiner3.0026.50*00869-Tvorci moderne strategije, Erl1.0028.00
*07277-U društvu s čovjekom, Erlich 25.00*57743-U sjeni Sutrašnjice, Huizinga Johan1.0015.00
*08070-Uloga znanstvenika u društvu, Joseph Ben-David 15.00*02193-Umjetnost i društvo, Bastide Roger 15.00
*00886-Umjetnost na putevima iskušenja, Rozić Vladimir 10.00*51116-Urbana revolucija, Lefevr 12.00
*56358-Urbanističke mitologeme, Bogdanović Bogdan 12.00*57006-Urbano selo, Trumić A. 12.00
*00782-Uvod u istoriju sociologije, Barnes H.E. 25.00*10059-Uvod u istoriju sociologije 1-2, Barnes 38.00
*55705-Uvod u metode znanstvenog istraživanja, Mejovšek1.0038.00*10078-Uvod u socilogiju masovnih komunikacija, Kvejl 15.00
*53124-Uvod u sociologiju, Haralambos 30.00*07531-Uvod u sociologiju znanja, Wolf 18.00
*00833-Uvod u znanost o kulturi, Kale Eduard 10.00*02158-Uvod u znanost o kulturi, Kale Eduard 20.00
*00675-Uvođenje u naučni rad, Dubić Slavoljub 10.00*56481-Uvođenje u znanstveni rad, Vujević Miroslav 25.00
*00883-Vašar umjetnosti, Tajge Karel 10.00*06755-Veliko učenje, Konfucije1.0010.00
*00830-Virtuelna kultura, Džouns stiven 18.00*00838-Visions of the future of social justice, 1.0010.00
*56632-Vita activa, Hannah Arendt 25.00*00813-Vladanje sobom, Chauchard Paul 10.00
*02591-Vladavina prava, Nojman F. 32.00*02388-Za Evropu, Schuman Robert 11.70
*02601-Za i protiv tolerancije, Esad Bajtal1.0015.00*54960-Za sociologiju, Gouldner1.0020.00
*00864-Zajednica građana, Šnaper Dominik 15.00*00678-Zašto BiH nikada neae biti suverena..., Šišić Zijad1.008.00
*00814-Zbogom proletarijatu, Gorc Andre 10.00*00786-Životinja,čovek,sibolska funkcija, Rije Remon1.0015.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.