M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  16

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: RJECNICI
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*51447-Advanced Learner's dictionary, 1.0035.00*52252-Albanski rečnik,  25.00
*56570-Al-Mawrid a modern arabic-english dictionary, R.Baalbaki 60.00*08543-Arapsko ruski rječnik,  80.00
*55367-Arapsko-bosanski rječnik, Nurko Karaman 25.00*58175-Arapsko-bosanski rječnik, Muftić 100.00
*00120-Arapsko-ruski rječnik, G.Š.Šarbatov 35.00*06948-Arapsko-SH rječnik 1-2, Muftić1.00110.00
*00128-Arapsko-španski(talijanski)rj., Grupa autora1.0023.00*00125-Bibliotekarski terminološki rječnik, Grupa autora1.0052.00
*53363-Bosansko-turski praktični razgovor,  15.00*54533-Bosansko-turski rječnik, M.H.Uskufi1.0025.00
*55101-Bosansko-turski rječnik-Muhamed Hevai Uskufi 1631.g., Uskufi 34.00*08779-Business dictionary, Zgombić Hrvoje 30.00
*06901-Business dictionary engl., Landa1.0060.00*00062-Capitols concise dictionary, Grupa autora 40.00
*56683-Chambers dictionary of synonyms and antonyms, 1.0015.00*00073-Concise english dictionary, Cassell2.0060.00
*50099-Concise english rječnik, Cassell1.0060.00*50085-Croatian-English;English-Croatian dictionary, Langenscheidt's1.0018.00
*53330-česko-SH rječnik,  15.00*56708-čEško-hrvatski rječnik, Sesar D. 25.00
*55120-čEško-srpskohrvatski rječnik, 1.0020.00*00080-Dansko SH rječnik, Grupa autora1.0025.00
*56001-Dansko Srpskohrvatski rječnik, grupa autora1.0025.00*00109-Der Grobe Duden, Grupa autora1.0025.00
*00108-Der Grobe Duden, Grupa autora1.0025.00*56569-Deutsch-Arabisches worterbuch, Gotz Schregle1.0060.00
*00084-Deutsches worterbch, Gerhard Wahrig1.0080.00*08295-Deutsch-kroatisches worterbuch, Filipović 150.00
*57264-Deutsch-kroatisches;njemačko-hrvatski pravni rječnik, Brandić Damjan 35.00*55147-Dicionario servio e croata-portugues, 1.0025.00
*00070-Dictionary of American Slang, Grupa autora1.0035.00*54641-Dictionary of contemporarty english, longman 40.00
*57141-Dictionary of contemporary English, Longman1.0040.00*10180-Dictionnaire francais-anglais, Robert Collins1.0045.00
*55924-Dictionnaire francias, Le Robert1.0025.00*56955-Dictionnaire Le Petit Robert, Robert 10.00
*53817-Dictionnaire Moderne Italien-Francais: Francais-Italien, P.Rouede1.0020.00*56182-Dictionnaire universel,  30.00
*08042-Dizionario garzanti, 1.0030.00*00088-Duden aussprache worterbuch, Duden1.0025.00
*00163-Džepni rečnik sh-španski,  8.00*00175-Džepni rečnik špansko-sh,  10.00
*00103-Džepni rječnik njemački, Grupa autora 13.00*56686-Ekonomski rečnik srpsko-engl. engl.-srp., Gligorijević 25.00
*06943-Ekonomsko fin.franc.rječn., Jovanović 60.00*00096-Elektroteh.rječnik njem.-hrv., Vlatko Dabac 15.00
*53843-Elektrotehnički rusko-sh:sh-ruski rečnik, Ilić1.0035.00*09032-Enciklopedijski rječ.građ.i arh., grupa autora 125.00
*52669-Enciklopedijski SH-engl.rječnik 1-2, grupa autora1.00130.00*09124-Engesko-sh rječnik, Benson1.0050.00
*52496-Engesko-sh rječnik visokogradnja, Vukičević Branko1.0035.00*00072-Engl. i franc.slikovni rječnik, Grupa autora1.0070.00
*50102-Engl. i franc.slikovni rječnik, 1.0070.00*50093-Engl.SH ekonomski rječnik, Bubić1.0060.00
*00037-Engl.-SH ekonomski rječnik, Šefkija Bubić 65.00*06940-Engl.sh -hs rečnik, 1.0025.00
*06586-Engleski elektronski rječnik,  50.30*50101-Engleski i obr. bensonovi rječnici, Benson Morton2.0080.00
*50094-Engleski rečnik obostrani, JRJ 15.00*51995-Engleski rječnik dvosmjerni, JRJ 15.00
*06822-Engleski rječnik dvosmjerni Benson, Benson 35.00*08866-Englesko hravatski poslovni rječnik,  90.00
*54369-Englesko hrvatski rječnik, Filipović1.0090.00*00137-Englesko HS naftni rječnik, Svetislav Lazić 30.00
*56687-Englesko srpski diplomatski rečnik, Lukić Đorđe 25.00*53425-Englesko-arapski rječnik, M.A.Mannah1.0040.00
*54434-Englesko-bosanski rječnik,  15.00*07571-Englesko-hrv.rječnik, Filipović1.0080.00
*00056-Englesko-hrvat.rječnik, Drvodelić1.0040.00*09048-Englesko-hrvtski;hrvatsko engleski školski rječnik, Grahovac;Pavlinek 15.00
*00138-Englesko-SH prehrambeni rječnik, Ignac Kulier 30.00*00058-Englesko-sprpski rječnik, Ilija Petrović 10.00
*56238-Englesko-Srpski i obr. ekonomski rečnik, Gligorijević Vera1.0035.00*56585-English language in dictionary form, 1.0020.00
*08834-English persisan-Persian english rječnik, 2.0035.00*56356-Etimologijski rječnik HS jezika 1-4, Skok Petar 150.00
*00729-EuroWorterbuch, Grupa autora1.0050.00*53753-Ev eryday American English Distionary,  10.00
*00005-Filozofski enciklopedijski rječnik-ruski, Grupa autora1.0030.00*00190-Francais allemand njem.-franc., Laruss 10.00
*50105-Francuski JRJ rječnik, JRJ 10.00*50097-Francuski obod rječnik, obod1.0025.00
*00157-Francuski obostrani rječnik,  25.00*00156-Francuski rječnik obostr., JRJ 15.00
*09043-Francuski s izgovorom, 1.005.00*50096-Francusko hrvatski rječnik, Putanec1.0060.00
*51522-Francusko-hrv.i obr. rječnik, Benini 12.00*51954-Francusko-hrvatski rječnik, Putanec 80.00
*02151-Francusko-hrvatski rječnik, Putanec Valentin1.0025.00*53699-Francusko-hrvatski: hrvatsko-fancuski rječnik s gramatikom, 1.0020.00
*08765-Fransuko-SH obod rječnik, obod 15.00*56181-French-english dictionary, Webster1.0010.00
*57656-German military dictionary, 1.0018.00*51782-Građevinski rečnik englesko sh-sh engl., Vukičević1.0048.00
*00152-GrammaireLarousse du XX siecle franc., 1.008.00*00074-Grčko hrvatski rječnik, Senc1.0060.00
*05325-Grčko-engleski rječnik,  30.00*00039-Hemijsko tehnološki rečnik, A.Mihailidi-M.Mihailidi 45.00
*52333-Hemijsko tehnološki rečnik engl.-sh, Mihailidi1.0035.00*52274-Hrvati i more-ribarstvo 1-2, Šime Županović1.0050.00
*08111-Hrvatski enciklopedijski rječnik, grupa autora1.00180.00*53805-Hrvatsko francuski rječnik, Dominović1.0065.00
*50086-Hrvatsko francuski rječnik, 1.0015.00*54370-Hrvatsko njemački rječnik, Hurm2.0080.00
*55121-Hrvatsko talijanski rječnik, Deanović - Jernej 80.00*06710-Hrvatsko-eng.rječnik, Dvrvodjelić1.0080.00
*00076-Hrvatsko-engl.encikl.rječnik, Željko Bujas1.0060.00*00077-Hrvatsko-engl.encikl.rječnik, Željko Bujas1.0060.00
*09055-Hrvatsko-engleski rječnik, 1.0015.00*56237-Hrvatsko-engleski rječnik i obr. medicinskog nazivlja, Vlasta Tanay1.0058.00
*53844-Hrvatsko-njemački i obrn. L rječnik,  18.00*00140-Hrvatskosrpsko- engleski rječnik, Drvodelić1.0020.00
*01623-Hrvatskosrpsko-francuski rječnik, Deanović i dr.1.0040.00*52312-Hrvatskosrpsko-njemački i obr. L rječnik, Langenscheidtov univerzalni rječnik 15.00
*00071-Ilustrirani engl.hrv.rječnik, Prevod 131.00*51354-Ilustrirani engleski rječnik,  25.90
*55240-Ilustrirani engleski rječnik Oxford, oxford1.0080.00*57807-Imunologija, grupa autora1.0025.00
*57331-Industrijski rečnik nemačko-srpskohrvatski, grupa autora1.0025.00*00123-Italiano-serbo;serbp-italiano rečnik, Obod1.0025.00
*52010-Italijanko-hrvatski rječnik, Deanović-Jernej 100.00*54433-Italijanski rečnik JRJ,  15.00
*08651-Italijanski SH rečnik, Musić-Klajn 10.00*50087-Italijansko engl.rječnik, 1.0010.00
*52189-Italijansko.sh rječnik standardni, 1.0015.00*54241-Italijansko-sh rječnik,  15.00
*01651-Italijansko-srpski rječnik, Klajn Ivan1.0080.00*54836-Kao frazeološki rječnik, Alisa Mahmutović 25.00
*00126-Kineski rječnik, Grupa autora 50.00*08815-Kombinatorni rečnik engl.jezika,  25.00
*56759-Kroatisch-Deutsch worterbuch, 1.0020.00*54838-Kultura psihijatrija psihologija, Đukanović 35.00
*56964-Kultura psihijatrija psihologija enc.rječnik, Đukanović Boro 30.00*06576-L Croatian-English rj., Langenscheidt 15.00
*06575-L Kroatisch-Deutsch rj., Langenscheidt 19.90*09141-Langenscheidtov rječnik španjolsko-hrvatski i obr.,  10.00
*00042-Langenscheidts Univers.Dict.hrv.-eng., Grupa autora 25.70*00141-Latinski rječnik JRJ, JRJ1.0010.00
*52117-Latinsko hrvatski rječnik, Žepić Milan 18.00*00142-Latinsko hrvatski rječnik, Mirko Divković 70.00
*05262-Latinsko-hrvatski rječnik, žepić1.0020.00*00147-Latinsko-hrvatski rječnik, Milan Žepić1.0020.00
*55458-Latinsko-hrvatski rječnik (1900.g.), M.Divković 130.00*58157-Latinsko-ruski rječnik, Dvorecki1.0040.00
*56954-Le micro -Robert rječnik francuskog jezika, Robert 10.00*00079-Leksikon sstranih reči i izraza, Milan Vujaklija1.0050.00
*00078-Leksikon sstranih reči i izraza, Milan Vujaklija 65.00*00069-Longman essential Activator, Longman 40.00
*53342-Longman Handy learners dictionary,  20.00*00060-Longman Handy learners dictionary, Longman 20.00
*00053-Longman Idioms dictionary, Grupa autora 25.00*00052-Longman wordwise dictionary, Grupa autora 25.00
*55073-Masmedijin Poslovni rječnik, grupa autora 25.00*56000-Međunarodni rječnik arhitekture,građevinarstva i urbanizma, Čampara Ešref 90.00
*56739-Mirko Kovač - izabrana djela 1-6, Kovač 50.00*51196-Moj prvi engleski rječnik,  25.00
*08598-Moj prvi rječnik u slikama,  15.90*51774-Moj prvi slikovni rječnik-engleski, njemački, Scarry 20.00
*53001-Naučno tehnički rečnik rusko sh, Popić Relja 30.00*51915-Naučno tehnički rečnik rusko sh, Popić Relja 35.00
*51889-Naučno-tehnički rečnik engl.-sh, Lolić-Popić1.0055.00*00139-Naučno-tehnički rječnik, 1.0058.00
*00121-Naučno-tehnički rječnik engl., Grupa autora1.0045.00*53759-New Webster s Dictionary, 1.0010.00
*53758-New webster s expanded dictionary, 1.0010.00*00148-Nouveau Petit Larouse rječnik, Laruss 50.00
*06585-Njemački elektronski rječnik,  50.31*50098-Njemački obod rječnik, obod 25.00
*00098-Njemački rječnik obostr., JRJ 15.00*00110-Njemačko sh rječnik, Grujić1.0015.00
*00086-Njemačko-češki rječnik, F.Widimsky 20.00*07632-Njemačko-hrv.tehnički rječnik, Dabac1.0080.00
*55556-Njemačko-hrvatski rječnik, Hurm 25.00*00101-Njemačko-hrvatski rječnik, A.Hurm1.0075.00
*00102-Njemačko-hrvatski rječnik, G.Šamšalović 45.00*00129-Njemačko-persijski rječnik, Grupa autora1.0040.00
*01650-Njemačko-sh rječnik standardni, 1.0015.00*50092-Njemačko-srpski rječnik elektro., Arsenijević1.0015.00
*50119-Njemčki tehnički rječnik, Dabac 80.00*00130-Oksfordski rječnik računarstva, Grupa autora 30.00
*09733-Oxford advanced learner dictionary,  48.00*00068-Oxford Advanced Learner dictionary, Oxford1.0040.00
*08786-Oxford advanced learner s distionary..., 1.0025.00*56680-Oxford dictionary of business english, 1.0015.00
*56681-Oxford dictionary of finance, 1.0015.00*56682-Oxford dictionary of law, 1.0015.00
*57207-Oxford dictionary of sociology, Scott&Marshall1.0018.00*08785-Oxford dictionary of surrent idiomatic english, 1.0025.00
*00055-Oxford spelling dictionary, Grupa autora1.0025.00*57169-Oxford-Duden Pictorial english dictionary, 1.0028.00
*08717-Politehnički rečnik franc.sh, 1.0045.00*53093-Poljski sh rječnik 1-2, Frančić Vilim 80.00
*00191-Poljsko-SH rječnik, Grupa autora 15.00*00131-Pomorski rječnik, Radovan Vidović1.0040.00
*50084-Popularni ekonomski rječnik,  10.00*06795-Poslovni i protok.engleski,  38.00
*54183-Poslovni kompas-engleski jezik, Pons2.0025.00*54184-Poslovni kompas-njemački jezik, Pons1.0025.00
*00111-Poslovni njemački rječnik, Vesna Radmilović 68.00*00030-Poslovni rječnik, Nenad Nikolić1.0023.40
*09031-Poslovni rusko-srpsko-ruski rječnik, Jovanović1.0095.00*56144-Pravni rečnik englesko-srpski, Vukičević B. 40.00
*07762-Pravni rečnik englesko-srpski, Vukičević 65.00*52909-Pravni rečnik nemačko-srpski, Pavlović 68.00
*00075-Pravno-povijesni rječnik, Vladimir Mažuranić1.00130.00*55558-Priručnik o porezima i doprinosima u 2013.g.,  150.00
*00038-Privredno-poslovni rečnik, Marija Landa 65.00*55247-Privredno-poslovni rečnik sh.engl., Landa Marija1.0025.00
*53049-Problemi darvinizma, Šmalhauzen 30.00*55871-Prosvjetin imenoslov, 1.0025.00
*53994-Rečnik elektrotehnike i elektronike /rusko-sh; sh-ruski/, Roganović1.0040.00*00031-Rečnik eng.srp.i obrn.biznis, Milica Jeremić 20.00
*00040-Rečnik engl.izraza i idioma, M.Radenković-Mihajlović1.0048.00*00059-Rečnik engl.-sh i obr., Branka Bokonjić 15.00
*57536-Rečnik francusko-sh; sh-francuski, 1.0010.00*52190-Rečnik francusko-srpski i obr. na CD-u,  20.00
*57699-Rečnik grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka, grupa utora1.0025.00*01925-Rečnik indoevropskih ustanova, Benvenist Emil 40.00
*57333-Rečnik industrijske opreme mašinski elementi nemačko, grupa autora1.0020.00*57334-Rečnik industrijskih materijala nemačko-SH, grupa autora2.0020.00
*51348-Rečnik književnih termina, Tanja Popović1.0065.00*06634-Rečnik kompjuter.termina,  42.00
*51726-Rečnik marketinga englesko-srpski, grupa autora1.0045.00*52497-Rečnik mašinske tehnike eng.-sh, Milićević1.0025.00
*57332-Rečnik moderne elektronike nemačko-srpskohrvatski, grupa autora1.0020.00*54937-Rečnik na makednoskot jazik, 1.00120.00
*00028-Rečnik novih anglicizama, Grupa autora 18.00*07616-Rečnik pravnih termina, Jovanović-Todorović 60.00
*55160-Rečnik Savremene elektronike eng.-sh, Lolić1.0038.00*53358-Rečnik SH-grčki i grčko-sh, Srebrić 15.00
*00026-Rečnik sinonima i antonima, Jovan Dajković1.0030.00*08485-Rečnik Stranih reči i izraza, Aleksić 40.00
*03763-Rečnik žargona, Andrić D. 60.00*55559-Registar pripisa iz 2013.god.,  50.00
*55557-Rječnik bosansko-engleski, M.Babić2.0040.00*54003-Rječnik bosanskoga jezika, Alija Isaković1.0035.00
*00061-Rječnik engleski obostr.Obod, Obod 20.00*10357-Rječnik francuski obod,  15.00
*00169-Rječnik francusko srpski, Aleksandar Perić1.0012.00*09563-Rječnik francuskog jezika, Le Petit Robert 45.00
*00167-Rječnik francusko-SH i obr., Branislav Grujić 15.00*51410-Rječnik francusko-sh i obr.,  18.00
*56322-Rječnik Hrvatskog jezika (P-Ž 1901.g.), Iveković-Broz1.0090.00*10285-Rječnik HS-engl.slikovni, 1.0040.00
*00089-Rječnik industr.hemije njemački, Božidar ?orđević1.0030.00*08793-Rječnik kemije,  10.00
*00087-Rječnik moderne elektronike njem., Grupa autora 25.00*10343-Rječnik privredno poslovni eng., Landa1.0038.00
*00027-Rječnik računarstva eng.-sh, Zoran Kovačević1.0010.00*58156-Rječnik ruskog jezika, Ožegov1.0040.00
*51411-Rječnik rusko-sh i obr.,  15.00*10418-Rječnik sh engleski građevinski, Vukičević1.0035.00
*55349-Rječnik simbola, Chevalier 65.00*54511-Rječnik simbola, mitova i legendi, Didier Colin 38.00
*00041-Rječnik sinonima i antonima, Jovan Dajković1.0059.00*01078-Rječnik stanih riječi, Aleksić R. 40.00
*53442-Rječnik stranih riječi, Klaić 20.00*50908-Rječnik stranih riječi, Klaić1.00110.00
*51441-Rječnik stranih riječi, Klaić1.0035.00*09272-Rječnik stranih riječi, Klaić 25.00
*07015-Rječnik stranih riječi, Idrizović i dr. 15.00*07561-Rječnik stranih riječi, Klaić 60.00
*55843-Rječnik stranih riječi na ruskom, 1.0030.00*00034-Rječnik tehničkih izraza, Grupa autora1.0035.00
*55956-Rječnik turcizama u bosanskom jeziku, Faruk Ibrahimović 60.00*57224-Rječnik u slikama njemački i SH,  20.00
*00589-Rječnik žargona, Andrić Dragoslav1.0050.00*10147-Rjeenik stranih rijeei, Klaia 90.00
*51491-Ruski rječnik,  50.00*05185-Ruski rječnik - obod, 2.0015.00
*50952-Ruski SH tehnički rečnik, 1.0030.00*00114-Rusko hrvatski ili srpski rječnik, Poljanec1.0060.00
*10199-Rusko hrvatski rječnik, Poljanec 50.00*10200-Rusko hrvatski rječnik, Poljanec 38.00
*00135-Rusko persijski rječnik, Grupa autora1.0060.00*53962-Rusko SH vojni rečnik, Perišić1.0050.00
*57905-Rusko SH-SH ruski rječnik, 1.005.00*51803-Rusko-arapski rječnik, Borisov1.0080.00
*50091-Rusko-SH ; SH-ruski rječnik,  10.00*54485-Rusko-SH i sh-ruski rječnik, 1.0015.00
*57538-Rusko-srpski rečnik, Moskovljević1.0010.00*09995-Rusko-srpskohrvatski rečnik, Grujić1.0020.00
*51535-Savremeni leksikon stranih riječi, Mičunović 38.00*02073-Savremeni rečnik stranih reči, Mićunović Lj.1.0025.00
*52720-Savremeni srpskohrvatski jezik II, Stevanović 30.00*50002-SH arapski rječnik, Kaleši 40.00
*00050-SH i engleski u kontaktu, Milan Surdučki1.0030.00*07027-SH slovenački rječnik,  20.00
*56125-SH-albanski rečnik, Dobroshi 25.00*09053-SH-česki rječnik,  20.00
*05186-SH-ruski; rusko-SH rječnik, Tolstoj1.0035.00*56079-SH-slovenski moderni riječnik,  8.00
*08163-Slovenačko sh rečnik, Škerlj-Aleksić-Latković1.0035.00*53329-Slovnik-HS-češki rječnik,  18.00
*56083-Srbskohrvatsl-slovenski slovar, Jurančič1.0080.00*06393-Srpski rječnik, Vuk S.Karadžić 148.00
*00905-Srpski rječnik, Karadžić Vuk Stefanović 48.00*00124-Srpsko talijanski rječnik, Mirjana Kosović 48.00
*00132-Srpsko-arapski rječnik, Rade Božović 20.00*00134-Srpskohrv.arapski rječnik, Hasan Kaleši-Kamil Buhi1.0040.00
*00115-Srpskohrv.ruski rječnik, Grupa autora1.0030.00*56892-Srpskohrvatsko-engleski rječnik, Benson1.0050.00
*53993-Srpskohrvatsko-grčki rečnik, Anna Voyatzi1.0040.00*00097-Standardni njemački rječnik, Obod 20.00
*08808-Strojarski rječnik engl., Bartolić 38.00*00025-Školski rečnik albansko sh i obr., Mikel Ndreca 25.00
*55857-Školski rječnik bosanskog jezika, Dževad Jahić1.0035.00*09041-Španski rečnik Jasen, Jasen 35.00
*00160-Španski rječnik jasen, Jasen1.0015.00*00159-Španski rječnik JRJ, JRJ 15.00
*00158-Španski rječnik JRJ, JRJ1.0015.00*50104-Špansko srpski JRJ rječnik, JRJ 10.00
*00165-Špansko-hrv.ili srp.rječnik, Vojimir Vinja 110.00*50103-Španjolsko hrvatrski rječnik, Vinja1.0080.00
*52239-Španjolsko-hrvatskosrpski rječnik, Langenscheidtov unive.rj. 10.00*06711-Špasnki rječ.obostr., jasen 25.00
*07092-Švedsko-SH rečnik,  30.00*09110-Švedsko-sh rečnik,  35.00
*50095-Talijanski obod rječnik, obod1.0025.00*02150-Talijansko-hrvatski rječnik, Deanović - Jernej 48.00
*09054-Talijansko-hrvatski rječnik, Deanović-Jernej 60.00*51990-Tehnički rečnik englesko-sh, grupa autora 40.00
*01516-Tehnički rječnik - Dabac, Dabac 80.00*00057-Tehnički rječnik četverojezični, Olga Borota1.0010.00
*09033-Tehnički rječnik engl.-spr., Marković J. 95.00*00085-Tehnički rječnik hrv.njem 2.dio, Vlatko Dabac1.0090.00
*00051-Tehnički rječnik za brane, Grupa autora 30.00*57157-Tehnološko-tehnički rečnik nemačko-sh, Radić Stipe1.0025.00
*55122-Teslino tajno oružje, Milinković1.0010.00*00066-The Concise English Dictionary, Arthur L.Hayward1.0030.00
*00054-The Oxford dic. of Modern English, Grupa autora 35.00*53611-The Oxford guide to the english language, 1.0030.00
*00024-The Random Hause Dictionary, Jess Stein1.0010.00*00002-The random hause dictionary, Jess Stein1.00110.00
*00065-The random house dictionary, Grupa autora1.0040.00*00006-The Students Sanskrit English Dictionary, Vaman Shivram Apte1.0040.00
*00004-The world Book Dictionary 1-2, Robert K.Barnhart 190.00*07683-Turcizmi u S-H jeziku, Škaljić Abdulah1.0040.00
*05219-Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Škaljić Abdulah1.0035.00*54537-Turski rečnik,  20.00
*09056-Turski rječnik,  25.00*54435-Turski sa izgovorom,  5.00
*09017-Univ.francuski rječnik,  22.90*08999-Universal Croatian,  23.40
*54486-Universal Dictionary Croatian, langenscheidt 15.00*51919-Universal Kroatisch new edition,  19.90
*06577-Univerz.francuski rječnik, Langenscheidt 25.74*09012-Univerzalni mađarski rječnik,  22.90
*09764-Univerzalni rj. talijanski,  22.90*08637-Univerzalni rječnik englesko-hr: hr-engleski,  22.90
*1-Usluge dostave u BiH, -8.005.99*08903-VBA za apsolutne početnike,  30.00
*08505-Veliki englesko-hrvatski rječnik, Bujas1.0080.00*55239-Veliki englesko-hrvatski rječnik, Bujas1.0070.00
*53128-Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Bujas1.0090.00*04800-Višejezični geodetski rečnik, 1.0080.00
*08746-Vrlina sebičnosti, Jess Stein 5.00*00001-Webster international dictionary, Jess Stein1.00100.00
*00003-Websters new world dictionary, Webster1.0080.00*00107-Worterbush der okonomie sozialismus, Grupa autora1.0025.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.