M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  13

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: MEDICINA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*04566-Abdominalna hirurgija, Prcić Midhat 50.00*04552-Acta XXV concilium ophthalmologicum 1-2, 1.0050.00
*04484-Akupunktura, Dervišević E. 15.00*05278-Akutne infektivne bolesti, Diklić Dragomir1.0015.00
*57848-Akutne infektivne bolesti, Kosanović-Četković1.0025.00*58166-Anatomifcher atlas (1927.g), Toldt1.0035.00
*58167-Anatomifcher atlas (1927.g), Toldt1.0025.00*52207-Anatomija centralnog nervnog sistema, Šećerov-Zečević1.0015.00
*51997-Anatomija centralnog živčanog sistema, Šljivić1.0015.00*07185-Anatomija čoveka, Bošković 18.00
*51999-Anatomija čoveka-glava i vrat, Jovanović-Jeličić 20.00*51998-Anatomija čoveka-glava i vrat, Unković i dr. 15.00
*04477-Anatomija čovjeka, Ostojić i suradnici 35.00*04474-Anatomija čovjeka 1-2 dio,  30.00
*04515-Anatomija II, 1.0018.00*57424-Anatomija preseka i arterije mozga, Milisavljević, Maliković 30.00
*04481-Anatomija-abdomen i karlica, Šljivić1.0015.00*52118-Anatomija-glava i vrat sa čulnim organima, Šljivić1.0015.00
*04579-Anatomski atlas 2, Sineljnikov 60.00*52006-Anatomski atlas čovjekova tijela, Kiss.Szentagothai 40.00
*02205-Anatomski atlas I, Sinelnikov 60.00*56653-Anatomski atlas I dio, tkm168/16 30.00
*09102-Anatomski atlas I dio, Told 60.00*07995-Anatomski atlas II, Sineljnikov1.0060.00
*56652-Anatomski atlas II dio, tkm168/161.0030.00*04576-Anatomski atlas III, Sineljnikov 60.00
*09232-Anatomski atlas III dio, tkm168/161.0030.00*02204-Anatomski atlas sistemska i topografska anatomija 1-2, Bertolini/Leutert1.0078.00
*08705-Anatomski atlas-II dio, Toldt1.0040.00*04574-Anatomy - Regional and applied, Last R.J.1.0028.00
*04542-Andkrologija, Bojović S.1.0030.00*04555-Atherosclerosis Reviews, 1.0020.00
*06951-Atlas anatomije čovjeka, Netter 160.00*52008-Atlas anatomije čovjeka 1.dio, Sobotta1.0060.00
*52007-Atlas anatomije čovjeka 1-2, Sobota 180.00*06674-Atlas anatomije čovjeka I, Sineljnikov 60.00
*07661-Atlas anatomije poveka, Netter 90.00*02207-Atlas CNS-a, Grupa autora1.0020.00
*07664-Atlas CNS-a, Šljivić 18.00*53860-Atlas d histologie -histology atlas, Lecaque 20.00
*52970-Atlas der Anatomie des Menschen 1-2, Sobotta 110.00*52227-Atlas der Human Anatomie /1977.god./, Sobotta 35.00
*56591-Atlas der Krankheiten des oberen Gastrointestinaltraktes, 1.0060.00*57758-Atlas disekcije čoveka, grupa autora 45.00
*54927-Atlas ginekološke operacije, Počekovac P. 25.00*08877-Atlas neurološke patofiziologije, Pešić B. 120.00
*04556-Atlas of cardiovascular kymography, 1.0025.00*04551-Atlas of cutaneous laser surgery,  120.00
*09831-Atlas of eye surgery, Paton-Smith1.0050.00*04567-Atlas of human anatomy, Woerdeman1.0050.00
*57193-Atlas of human anatomy and surgery, Bourgery&Jacob 40.00*58164-Atlas of Pediatric Orthopaedic Surgery, Morrissy 45.00
*07206-Atlas of the Brain, Bydder 50.00*07864-Atlas opće patologije, Damjanov i Jukić1.0030.00
*04564-Atlas osteopatoloških promjena, Lovrinčević Antun1.0028.00*04580-Atlas patološke histologije, Šahović - Tihomirov1.0012.00
*50629-Atlas struktuire ćelija,tkiva i organa, Stošić-Bogdanović1.0015.00*10280-Atlas strukture ćelija,tkiva i organa, Sktošić-Bogdanović1.0015.00
*55848-Basic Nursing, Rosdahl1.0025.00*04470-Beneficirani staž i zaštita na radu, Zećo S.1.0015.00
*04453-Biloške osnove suvremene medicine, Katedra za biologiju 8.00*54423-Biomedicinski inženjering, Šurlan1.0010.00
*01607-Bjesnoća, Cvetnić Slavko1.0015.00*04570-Bolesti kičme, Simić Petar 90.00
*50627-Bolesti koje se prenose sex.kontakktom, Medenica1.007.00*04538-Bolesti kože 1-2, 1.0080.00
*56907-Bolesti nervnog sistema, Radojičić1.0058.00*53577-Bolesti srca-hirurška i intenzivna terapija, Solaković1.0080.00
*04526-Bosartige geschwulste des dickdarms..,  15.00*02101-Brza interpretacija EKG, Dubin1.0020.00
*04465-Chirurgie der arterien, Kremer1.0015.00*54976-Citogenetika, Spasojević1.0015.00
*52009-Citologija, Grozdanović-Radovanović 30.00*55637-Color Atlas of Ophthalmic Surgery, Don S.Minckler1.0040.00
*04554-Contemporary diagnosis and management.., 1.0030.00*07204-Cranial and Spinal Magnetic, grupa autora 50.00
*52928-Current Therapy, Rakel Bope1.0060.00*04524-Dečja gastroenterologija, Filipović D. 12.00
*02178-Der grosse atlas der anatomie, Lauen Joachim 20.00*04475-Dermatovenerologija, Arslanagić 12.00
*52119-Dermatovenerologija, Mutevelić-Arslanagić 25.00*04463-Dermatovenerološka propedeutika, Bokonjić-Macanović 12.00
*04531-Diabetes and hypoglycemia, 1.007.00*04519-Diagnosis treatment, 1.0020.00
*04528-Die erkrankungen der gallenwege.., 1.0030.00*55893-Die naturlicdhe eilmeife, Sturm1.0035.00
*54359-Dijabetologija, Bećir Heljić 40.00*04451-Dijag.primena radioaktiv.izotopa u obolj. jetre, Kostić-Perišić 10.00
*52203-Dijagnostika u pedijatriji, Senka Mesihović-Dinarević1.0015.00*54419-Dijetetika, Nikolić N.1.0010.00
*02105-Dječja i preventivna stomatologija, Rajić Z. 35.00*55448-DSM-IV tm, urednik V.Folnegović-Šmalc1.0090.00
*09126-Echocardiography, Weyman1.0040.00*53037-Elektrokardiografija-interpretacija EKG-a, Goldschlager 25.00
*53618-Elektrokardiografski atlas, Vrcelj S. 38.00*09394-Elementi citologije, Glišić 10.00
*52924-Endokrine i metaboličke hipertenzije, Hadžimejlić1.0015.00*04507-Endokrinologija, Williams 50.00
*05435-Endomiokardna biopsija, Sefekrović1.0020.00*54677-Epilepsije, Hajnšek1.0010.00
*54422-Eselncijalna aterijska hipertenzija,  10.00*04457-Farmakologija, Huković S. 10.00
*57031-Farmakologija klinička farmakologija toksikologija, Zulić-Mulabegović 20.00*10281-Farmakologija za med. sa farmakografijom,  15.00
*08751-Farmakologija za medicinare, Supek1.0025.00*57958-Farmakoterapijski priručnik, Mulabegović1.0035.00
*04489-Farmakoterapijski priručnik, Vrhovac Božidar i suradnici1.0029.00*57683-Farmakoterapijski priručnik, Mulabegović i sr. 30.00
*04546-Fizička dijagnostika, Major1.0030.00*04509-Fizička dijagnostika, 1.0025.00
*08874-Fizikalna medicina i rehabilitacija, Jevtić 80.00*01205-Fizikalna terapija sa rehabilitacijom, Zeković 15.00
*04488-Fiziologija nervnog sistema, Bajić1.0015.00*04502-Fiziologija -početnice prirodnih nauka 1883.g., Forstera 8.00
*57211-Forenzična genetika-teorija i aplikacija, Marjanović;Primorac 35.00*04543-Gastroenterologija, Grupa autora 50.00
*04541-Gastroenterologija, 1.0030.00*02082-Gastroenterologijai hepatologija, Mesihović R. 50.00
*57364-Gastrointestinalna endoskopija, Mesihović Rusmir i saradnici1.0035.00*51945-Genetika, King Robert 18.00
*09365-Genetika, Marinković1.0018.00*54420-Gerijatrija I,  10.00
*07578-Ginekologija, Spasoje Petković 90.00*07782-Ginekologija, grupa utora1.0018.00
*04490-Ginekologija i akušerstvo, Mladenović D.1.0030.00*10312-Ginekologija i perinatologija 1-2, Kurjak 120.00
*04496-Gipsane i ekstenzione imobilizacije, Vranić-Anušić1.0010.00*04522-Handbuch der Plastischen Shirurgie,  18.00
*52507-Harrisonov priručnik medicine, Kasper 58.00*03726-Hematologija, Stefanović Stanoje 30.00
*09676-Hematologija i transfuzilogija, Jakšić-Labar-Grgičević1.0080.00*04532-Hemostaza i njeni poremećaji, Stefanović-Baklaja 15.00
*56925-Hepatologija, Ante Bilić i suradnici1.0025.00*04501-Higijena , Grupa autora 20.00
*52965-Higijena sa medicinskom ekologijom, Kristoforović-Ilić1.0025.00*54374-Hirurgija, Konjhodžić 45.00
*04493-Hirurgija, Christopher s 50.00*02102-Hirurgija, Solaković E. 30.00
*04518-Hirurgija kolona, 1.0010.00*04568-Hirurgija kongenitalnih anomalija, Dizdarević Salahudin1.0035.00
*04571-Hirurgija za studente i lekare, Stevović Dragoslav 110.00*09395-Histologija, Sobotta 48.00
*01582-Histologija, V.Pantić 15.00*56159-Histološke i histokemijske metode, Melita Švob 10.00
*09079-Histološki atlas, Sobotta 40.00*51802-Histološki atlas, Sobota 80.00
*05280-Histološki atlas, Japundžić - Lačković 30.00*52195-Histološki atlas, Vesna Lačković 48.00
*55250-Histopatološki atlas, Đorđević-Jovanović 25.00*04446-Human aging research, Kent-Butler1.0020.00
*02106-Humana genetika, Grupa autora1.0030.00*04504-Intenzivna terapija, Vučović D. 45.00
*04545-Interna medicina, Ivanković D. 40.00*04544-Interna medicina, Stefanović1.0090.00
*57998-Interna medicina, Vrhovac 80.00*04523-Interna medicina, Radošević Z. i sur.1.0040.00
*56671-Interna medicina, Živković Roko1.0018.00*09375-Interna medicina II, grupa autora 30.00
*04520-Interna medicina II dio, Fajgelj i dr.1.0030.00*08034-Interna medicina u praksi, Mimica Milorad1.0060.00
*05212-Interna medicina u praksi, Mimica Milorad1.0030.00*01241-Interna propedevtika fizička dijag., Antić R. 20.00
*04512-Invalidnost, Sadiković-Rašidagić 10.00*52967-Ishemija srca, Solaković emir1.0080.00
*02340-Istorija medicine, Stanojević Vladimir1.0080.00*04494-Istraživanja u psihijatriji, Kaličanin P. 20.00
*52930-Kako živjeti sa shizofenim bolesnikom, Dušan Kecmanović 8.00*55984-Kardiologija, grupa autora1.0025.00
*04575-Kardiovaskularni sistem, Šećerov - Zečević Drenka 18.00*55392-Kineziterapija, Karaiković-Karaiković 15.00
*56535-Kirurgija, Bradić1.0020.00*09385-Kirurgija glaukoma i dijagnostika, Vojniković 15.00
*07187-Kirurgija glave i vrata, čupar 40.00*51804-Kirurgija za medicinare, Prpić i sur.1.0038.00
*06923-Klinička akupunktura, Ferković M. 35.00*09098-Klinička ehokardiografija, Obradović1.0030.00
*56998-Klinička elektrofiziologija srca i normalni EKG, 1.0018.00*56999-Klinička elektrofiziologija srca i patološki EKG,  20.00
*55256-Klinička farmakologija, Laurence-Bennett1.0040.00*57022-Klinička imunologija, Karamehić-Dizdarević i sar.1.0080.00
*52926-Klinička kardiologija, Sokolow-Mcllroy1.0050.00*01707-Klinička kardiovask.farmakologija, Kažić;Rumboldt1.0020.00
*09381-Klinička neurologija, Alajbegović1.0018.00*50642-Klinička neurologija, Radojičić1.0015.00
*56820-Klinička neurologija, Alajbegović i saradnici1.0018.00*54553-Klinička oftalmologija, Jack J.Kanski 150.00
*57563-Klinička pedijatrija, grupa autora1.0045.00*57755-Klinička pedijatrija u slici i riječi, Dinarević-Mesihović S.1.0015.00
*58146-Klinička propedeutika, Hadžimejlić i saradnici1.0038.00*54691-Klinička psihofarmakologija, Milovanović 15.00
*04534-Klinički leksikon 1-3, Velisavljev M. 90.00*04533-Klinische neuroradiologie, 1.0050.00
*04458-Ključ bolničke admin. i bol.ekonom.rada, Grujić 15.00*55487-Kolor dupleks sonografija u radiološkoj praksi, Zoran Ličina 48.00
*09370-Kožne i polne bolesti, Grin 8.00*54428-Kućni liječnik, 1.0010.00
*09873-Langmanova Medicinska embriologija, Sadler 40.00*07587-lekarski priručnik,  30.00
*02112-Liječenje bolesti srcaa, Popadić M. 18.00*52600-Lokomotorni sistem, grupa autora 20.00
*04539-Medical-Surgical Nursing, 1.0080.00*04479-Medicina rada, Grupa autora 30.00
*04495-Medicina rada, Stanković 40.00*57652-Medicina sporta, Heimer-Čajavec 30.00
*04455-Medicinska biokemija, Božidar Štraus1.0030.00*04563-Medicinska biologija, đuričić Emira 8.00
*56438-Medicinska enciklopedija dopunski svezak, 1.0040.00*04483-Medicinska fiziologija, Gajton A. 80.00
*04487-Medicinska fiziologija, Gajton1.0045.00*08183-Medicinska informatika, Mašić, Riđanović 20.00
*53020-Medicinska parasitologija, Richter 15.00*04500-Medicinska psihologija, Grupa autora 20.00
*50633-Medicinska tehnika, 1.0020.00*54668-Medicinski leksikon, 1.0018.00
*56984-Medicinski rečnik, Kostić1.0080.00*57864-Međunarodna klasifikacija bolesti srodnih zdravstvenih problema, 1.0045.00
*04480-Mentalna retardacija, Jakulić S. 10.00*04452-Metabolizam u pedijatriji, Hodžić l. 10.00
*04492-Mikrobiologija i parazitologija, Karakašević 60.00*56415-Mikrobiologija-morfološki aspekti sa dijagnostikom, Bašić-Bešlagić 18.00
*04536-Mjerenja u kineziologiji, šoše-Rađo1.0025.00*04478-Mjerenje u kineziologiji, Šoše-Rađo 28.00
*55488-Molekularna forenzična genetika, Marjanović-Primorac1.0030.00*07207-MR Angiography, 1.0040.00
*07179-Musculoskeletal Tissue Banking, Tomford1.0015.00*56376-Musculoskeletal ultrasound in rheumatology, Wakefield 60.00
*58015-Napadaj panike ili neka teška bolest, Kostelić-Martić1.0025.00*53220-Nepoznato srce-popularna kardiologija, Arslanagić1.0025.00
*07964-Neurokirurgija, Matković-Jeličić1.0025.00*57426-Neurologija, Barac Boško i dr.1.0025.00
*04549-Neuromuscular disorders,  15.00*04553-Neurosurgical aspects of epilepsy, 1.0030.00
*04467-No leg to stand on, 1.0015.00*57617-Normalnost i psiijatrija,  8.00
*51609-Novi atlas ljudske anatomije,  80.00*10002-Novi atlas ljudske anatomije,  110.00
*04462-oboljenja uva,nosa i grla, Ilić 10.00*53021-Obrada metala bez rezanja, Čojbašić 18.00
*55846-Obstetrics and Gynecology, grupa autora1.0025.00*07985-Odukcioni praktikum, Plamenac1.0015.00
*09396-Oftalmologija, Krešimir Čupak urednik 45.00*04454-Oftalmologija, čavka V.1.0025.00
*54552-Oftalmološke povrede, Mustafa Sefić1.0015.00*57202-Onkologija, Mušanović;Obralić 20.00
*50643-Opća i anorganska kemija, Filipović-Lipanović1.0050.00*04514-Opća klinička infektologija, Fališevac J.1.0015.00
*01584-Opća klinička infektologija, Fališevac Josip 15.00*04508-Opća medicina, 1.0015.00
*07660-Operativna ugologija, Ostojić-Nikolić 80.00*04460-Opšta epidemiologija zaraznih i nezaraz.bolesti, Gaon J. 10.00
*04511-Opšta epidemiologija zaraznih i nezaraznih bolesti, Gaon J. 18.00*05197-Opšta i speciajlna radiologija, Lovrinčević Antun 20.00
*01595-Opšta i specijalna infektologija, Teftedarija - ?orđević1.0020.00*52418-Opšta i specijalna infektologija, Teftedarija1.0020.00
*09397-Opšta patologija, grupa autora1.0015.00*04473-Opšta patologija, Knežević-Jovanović1.0020.00
*10104-Opšta patološka fiziologija, Tadžer1.0020.00*53963-Oralna kirurgija, Miše 35.00
*56004-Oralna medicina, grupa autora 45.00*54928-Oralne bolesti, Dobrenić 25.00
*07642-Ortopedija, Pšorn 10.00*54364-Osnove dječije ortopedije, I.Gavrankapetanović 18.00
*01632-Osnove embriologije čovjeka, Duančić Vjekoslav 15.00*09361-Osnove embriologije čovjeka, Duančić 10.00
*05412-Osnove kliničke vektokardiografije, Antonin 10.00*55615-Osnove patologije, Kumar;Cotran;Robbins1.0060.00
*10224-Osnovi fiziologije čovjeka, Nikolić Božidar1.0030.00*08534-Osnovi embriologije čovjeka, Duančić 18.00
*04459-Osnovi genetike, Grupa autora 18.00*07607-Osnovi histologije čovjeka, Duančić1.0015.00
*09740-Osnovi histologije teks i atlas, Junqueira1.0038.00*57001-Osnovi interne propedevtike, Antić Ratomir1.0018.00
*52886-Osnovi interne propedevtike, Ratomir Antić 15.00*08213-Osnovi medic. psihologije, Zec Nedo 12.00
*52966-Osnovi medicine rada, grupa autora 30.00*53267-Osnovi savremene neurologije, Zvonimir Lević 30.00
*10103-Osnoviopšte patološke anatomije, Abrikosov1.0018.00*04456-Osteologija, Šljivić B. 13.00
*04472-Osteologija, Šljivić 10.00*07602-Osteologija, grupa autora 20.00
*50628-Otorinolaringologija, grupa autora 7.00*08109-Otorinolaringologija 1-2, Šercer Ante 120.00
*56801-Otorinolaringologija i cervikofacijalna kirurgija 1-2, Krajina Zvonimir1.0038.00*57098-Otorinolaringologija i kirurgija uha, Padovan Ivo 30.00
*09295-Parodontologija, Topić B. 18.00*55847-Pathology, Rubin-Farber 25.00
*04486-Patofiziologija, Gamulin i dr.1.0080.00*51784-Patologija, Bunarević Anka1.0030.00
*54446-Patologija, Anka Bunarević1.0030.00*04577-Patologija pluća, Nešić - Oklobdžija 15.00
*05282-Patologijske osnove bolesti 1-2, Robbins Stanley1.0070.00*04442-Patološka fiziologija, grupa autora1.0015.00
*07205-Pediatric Orthopedic Surgery, Morrissy 80.00*54738-Pedijatrija, Korać1.0020.00
*52887-Pedijatrija, Senka Mesihović-Dinarević 25.00*54491-Pedijatrija, Danica Korać1.0018.00
*04537-Perinatalna medicina,  50.00*55892-Platen Die Nene eilmethode, 1.0035.00
*01535-Plućne bolesti u dece, Šićević Sreten 20.00*57951-Poremećaj ritma srca 1-2, Vrcelj;Matić1.0055.00
*04471-Porodiljstvo, Grupa autora1.0015.00*04449-Porodiljstvo, Grupa autora1.0030.00
*04491-Porodiljstvo, Grupa autora1.0030.00*55853-Praktična primjena endoskopskog ultrazvuka u gastroenterologiji, Mesihović i saradnici1.0030.00
*07963-Praktikum infektologije,  7.00*01586-Praktikum iz fiziologije, Grupa autora 10.00
*55476-Praktikum iz mikrobiologije, Grupa autora1.0025.00*50630-Praktikum iz opšte biohemije, Miholjčić 10.00
*56233-Praktikum patohistoloških vježbi, grupa autora1.0015.00*04447-Praktische Chirurgie des Gallensteinleidens, Bergerhof 10.00
*04466-Prehrana i bolesti probavnih organa u pedijatriji, Mardešić-Kačić1.0015.00*02103-Prevencija kardiovaskularnih bolesti, Raljević-Dilić-čerkez1.0020.00
*04497-Principi i elementi biomehanike, Nikolić-Hudec1.0020.00*07643-Principi i praksa urgentene medicine, Konjhodžić 15.00
*57999-Principi interne medicine, Harrison1.0075.00*04535-Principles of internal medicine 1-2, Harrison s1.00120.00
*52648-Priručnik interne medicine, Hadžić 25.00*07588-Priručnik intrerne medicine, grupa autora 40.00
*53686-Priručnik iz pedijatrije, grupa autora 35.00*54427-Priručnik iz pedijatrije,  10.00
*06900-Priručnik medicine, Harrisonov 40.00*02195-Priručnik o važnijim otrovima, Soldatović Danilo 15.00
*54996-Procjena djelotvornosti psihoterapije, Hašimbegović Aida1.008.00*00365-Program izlječenja srčane bolesti, Ornish Dean 78.40
*53019-Propedeutika interne medicine, Antonin 18.00*08875-Pseudoartroze i defekti kostiju, Tomić Slavko 85.00
*09131-Psihijatrija, Perović 10.00*53610-Psihijatrija, Kecmanović i saradnici 25.00
*53818-Psihijatrija, Hodolin V. 30.00*54997-Psihijatrija detinjstva i mladosti, Tadić Nevenka 15.00
*53718-Psihijatrija - tom I, Kecmanović 38.00*04468-Psihopatologija, Radojičić B.1.0010.00
*04548-Psychopharmacology, 1.0050.00*54932-Pulmologija, Ajanović-Dizdarević 20.00
*04485-Radiographic contrast agents, Dervišević E.1.0030.00*08477-Radiologija za studente medicine, Hodges-Lampe-Holt 20.00
*50904-Ratna hirurgija, Šišić1.0025.00*04572-Ratna hirurgija, Šišić Fuad 25.00
*51913-Regiones corporis humani,  5.00*57682-Reproduktivna endokrinologija žene, Godinjak Zulfo1.0020.00
*04461-Rizik terapije salicilatima kod dječijeg reumatizma, Kusturica-Mesihović1.008.00*04510-Rontgenanatomie der neugeborenen, 1.0025.00
*09132-Shizofrenija, Loga-Fišeković 15.00*54995-Sistemska i topografska anatomija-grudni koš, Radojević1.0015.00
*04448-Sistemska i topografska anatomija-noga, Radojević1.0015.00*57465-Socijalna psihijatrija, grupa autora1.0030.00
*04464-Spec.epidem.akutnih zaraznih bolesti, Grupa autora1.0020.00*05279-Spec.epidem.akutnih zaraznih bolesti, Grupa autora 15.00
*04513-Spec.epidemiologija akut.zaraznih bolesti, Grupa autora1.0020.00*06300-Specijalna klinička fiziologija, Stefanović Stanoje1.0050.00
*01853-Specijalna klinička infektologija, grupa autora 18.00*04525-Specijalna patološka anatomija, Ignjačev; Plavec...1.0020.00
*04503-Specijalna patološka fiziologija, Grupa autora1.0018.00*02181-Specijalna patološka fiziologija, Tadžer1.0020.00
*01596-Sudska medicina, Zečević Dušan 18.00*52969-Sudska medicina, Miloš Tasić i saradnici 120.00
*08341-Sudska medicina, Milovanović 20.00*04482-Sudska medicina, Milovanović M. 20.00
*10460-Sudska medicina, Milovanović 20.00*52968-Sudska medicina i deontologija, Dušan Zečević i suradnici 30.00
*04517-Sudska psihijatrija, Hajduković č. 25.00*57024-Surgery, grupa autora 80.00
*57759-Surgical anatomy of the temporal bone, Anson-Donaldson1.0045.00*52652-Šećerna bolest, Stambolić1.008.00
*03264-Šećerna bolest, Mijalković1.005.00*55486-Tehnike snimanja u radiologiji, grupa autora 48.00
*57618-Teorija psihijatrijskog koncepta krize i ..., 1.008.00*51554-Terapija u pedijatriji, Mesihović-Dinarević 15.00
*53856-The fetus as a Patient, Kurjak-Chervenak1.0050.00*04573-The lung and paranasal sinuses, Grupa autora1.0025.00
*04540-The raven mri teaching file, 1.0040.00*04527-Transperikardiale operationen..., 1.0015.00
*05281-Traumatski prelomi kostiju lica, Đorđević Radomir1.0020.00*02104-Udžbenik kirurgije, Hellner-Nissen-Vossschulte1.0030.00
*04547-Udžbenik pedijatrije, Fanconi-Wallgren1.0040.00*52927-Ulstrazvuk u kliničkoj medicini, Asim Kurjak i suradnici 58.00
*04550-Ultrasonics in clinical diagnosis,  18.00*56269-Ultrazvučna dijagnostika dojke, Slavica Beneš Mirić 55.00
*04578-Ultrazvuk u kliničkoj medicini, Kurjak Asim2.0045.00*51761-Urgentna medicina, grupa autora 25.00
*04505-Urgentna medicina, Grupa autora1.0060.00*07644-Urgentna stanja u psihijatriji, grupa autora 12.00
*04506-Urologija, Petković S. 78.00*04450-Uvod u elektrokardiografsku dijag., Antić R. 15.00
*54264-Uvod u medicinsku genetiku s kliničkom citogenetikom, Ljiljana Čupak-Zergollern 18.00*57023-Vascular surgery, Haimovici's1.0060.00
*08152-Veliki lekarski savetnik, grupa autora 50.00*04498-Virusne i rikecijske infekcije čoveka, Grupa autora1.0030.00
*04499-Virusne i rikecijske infekcije čoveka, Grupa autora1.0030.00*01534-Voda i elektroliti u pedijatriji, Stepanović Raško 18.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.