M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  17

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: KRIMINALISTIKA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*56459-Antiterorizam, Gaćinović R. 15.00*57773-Ekonomska kriminalistika, Šaković A. 15.00
*56537-Greške prilikom vođenja informativnog razgovora, Bunjevac 8.00*08083-Kocka i kriminalitet, Janjić 10.00
*57247-Kriminalistička mektodika, Korajlić Nedžad1.0040.00*53333-Kriminalistička metodika, Korajlić1.0030.00
*55000-Kriminalistička metodika, Korajlić N.1.0030.00*53212-Kriminalistički rječnik, Korajlić 25.00
*01077-Kriminalistika, Petrović B.1.0025.00*56457-Kriminalistika metodika, Bošković Mićo 20.00
*51863-Kriminologija, petrović;Meško1.0020.00*10507-Kriminologija i socijalna patologija, Šeparović Zvonimir 30.00
*01080-Kriminološki leksikon, Krstić Ostoja 28.00*51780-Krimologija, Mladenović 10.00
*56275-Medicinska kriminalistika, Ramljak Alija 30.00*57121-Narko kriminal, Petrović B.1.0015.00
*55797-Neuristička kriminalistika, Korajlić-Muharremi1.0040.00*55914-Organizovani kriminalitet i dr.krivična djela, Hana Korać 50.00
*56477-Osnovi Metodologije bezbednosnih nauka, Milošević-Milojević 18.00*56496-Policija i društvo, grupa autora1.0025.00
*51852-Primenjena kriminalistika, Krstić 20.00*56023-Priručni kriminalistički leksikon, Duško Modly 30.00
*56536-Recidivizam, Bunjevac1.0018.00*08082-Rječnik kriminologije ..., Sket, Sijarčić-čolić 40.00
*53554-Saobaraćajna kriminalistika, Vodinelić i grupa autora 58.00*01079-Simboli i znakovi u kriminalistici, Krstić Ostoja 18.00
*08519-Teorije i sistemi sigurnosti, Masleša Ramo1.0030.00*56471-Terorizam, Gayraud;Senat1.0012.00
*56460-Terorizam, Jovašević; Rakić1.0012.00*56458-Terorizam, Gaćinović R. 15.00
*56462-Terorizam i pravednost, Coady;O keefe 15.00*08030-Uvod u prakt. kriminalistiku, Wilhelm 10.00
*55949-Vještačenje rukopisa u tekstu,potpisima i brojevima, Branković Dane 35.00*57767-Zanimljiva kriminalistika, Krstić Ostoja1.0025.00
*54099-Zločin uzroci i uslovi, Grupa autora 15.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.