M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  32

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: HEMIJA
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*56862-Analitika, priručnik1.0025.00*54095-Anorganska kemijska tehnologija I dio, Stjepan Ivić1.008.00
*07510-Anorganska kvantitativna analiza, Kolthoff1.0020.00*08023-Anorganska kvantitativna analiza, Kolthoff - Sandell1.0025.00
*02755-Atomi, Gajić Boško 10.00*01289-Biohemija, Miholjčić i saradnici 20.00
*51896-Biokemija, Karlson Peter1.0045.00*53015-Biokemija, Peter Karlson 25.00
*01286-Chemicals reagents, Grupa autora1.0020.00*01291-Dinamička biokemija, Baldwin Ernest1.0012.00
*54086-Dinamička biokemija, Ernest Baldwin 15.00*54111-Elektrokemijsko inženjerstvo, Mantell1.0028.00
*56525-Fizička hemija, Moore 25.00*03990-Fizička hemija, Moore1.0025.00
*54101-Fizičkohemijske mektode, priručnik 30.00*56863-Fizičkohemijske metode, priručnik1.0025.00
*57508-Hemija i tehnologija, 1.0015.00*54092-Hemija makromolekula, Mihailo Jaćović1.008.00
*54102-Hemijski i fizički podaci i veličine, priručnik1.0030.00*56859-Hemijsko inženjerstvo, 1.0030.00
*55775-Kemija organskih spojeva, Noller1.0030.00*56861-Korozija i zaštita materijala, priručnik 25.00
*01299-Laboratorijski priručnik 1-3, Filipović - Sabioncello1.0060.00*07169-Mali kemijski leksikon, Grlić 18.00
*01292-Melorova moderna neorganska hemija, Melorova1.0038.00*57765-Metode u farmakognoziji, Kovač-Bešović 20.00
*54090-Mineralogija, Fabijan Trkubelja 8.00*01633-Neorganska hemija, Rikovski Ilija 20.00
*01290-Nuklearna hemija i njene primjene, Haissinsky 20.00*01296-Opća i anorganska kemija 1-2, Filipović - Lipanović 80.00
*54094-Opšta biohemija, Fruton-Simonds1.0025.00*09127-Opšta biohemija, Milenković1.0020.00
*09357-Opšta biohemija, Milenković1.0020.00*54093-Opšta hemija, Njekrasov1.0015.00
*09266-Organska hemija, Rikovski1.0020.00*01298-Organska kemija, Morrison-Boyd1.0055.00
*56526-Osnove analitičke kemije, Krleža Franjo1.0015.00*54089-Osnovi analitičke kemije, Franjo Krleža1.008.00
*01588-Osnovi biohemije, Berkeš Persida 15.00*01288-Osnovi medicinske hemije, Grupa autora 20.00
*50885-Osnovi medicinske hemije, Nikolin i dr.1.0020.00*01287-Osnovi medicinske hemije, Grupa autora1.0020.00
*56674-Osnovi organske hemije, grupa autora 10.00*01295-Praktikum iz opšte biohemije, Miholjčić Milan 10.00
*53400-Semimikro kvalitativna organska analiza, grupa autora 28.00*01294-Struktura atoma i molekula, Kondratjev 15.00
*56860-Štetne i opasne materije, priručnik1.0025.00*56527-Udžbenik fizičke hemije, Gleston 35.00
*51590-Udžbenik fizičke hemije, Gleston 35.00*54091-Uvod u kvalitativnu kemijsku analizu, Ivan Filipović 8.00
*01293-Uvod u kvantitativnu kemijsku analizu, Filipović Ivan1.0010.00*07241-Zadaci i vežbe i opš.hemije, Glinka 12.00
*54088-Zbirka zadataka iz fizičke hemije, grupa autora1.0015.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.