M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  5

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: GRADJEVINARSTVO
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*55878-1.BH Kongres o cestama-zbornik radova,  30.00*53964-A.Mohorovičić-pregled razvoja sizmologije, Skoko-Mokrović 18.00
*05285-Akustika, buka i zgrade, Parkin - Hamfriz 35.00*51829-Analize i kalkulacije u gadjevinarstvu, Flašar1.0020.00
*09443-Antologija kuća, Radović 20.00*51110-Antropološke mjere i enterijeri, Milošević 65.00
*03389-Arhitektonska akustika, Jelaković Tihomil 20.00*03385-Arhitektonske konstrukcije, D.Dančević 15.00
*03388-Arhitektonske konstrukcije, D.Dančević 20.00*03386-Arhitektonske konstrukcije 3, Smiljanić Dušan1.0018.00
*03387-Arhitektonske konstrukcije II, Smiljanić Dušan2.0015.00*09586-Arhitektonsko projektovanje, Nojfert 60.00
*09793-Arhitektonsko-urbanistička i grad.regulativa,  45.00*03345-Armirani beton 2, Tahirović 1.0015.00
*57378-Armirani beton 2, Radosavljević 20.00*03357-Armirani beton 3, Radosavljević Živorad1.0020.00
*56710-Armirani beton I, Radosavljević1.0020.00*51809-Armirano betonske konstrukcije, Sahnovski1.0035.00
*54104-Armiranobetonske konstrukcije, grupa autora1.0045.00*55618-Atlas krovnih konstrukcija-kosi krovovi, grupa autora1.0060.00
*58173-Beskralješnjaci morskog dna Jadrana, Zavodnik-Šimunović1.0020.00*03401-Beton - osobine i tehnologija, Miladinović Živan1.0020.00
*51870-Beton i armirani beton, Juranović1.0010.00*54581-Beton i komponente, Marčelja 20.00
*08807-Betonske konstrukcije, Ivan Tomičić 40.00*51872-Betonske konstrukcije, Kostić 12.00
*07321-Betonske konstrukcije I, Romić S.1.0025.00*03094-Betonske konstrukcije-ploče, Hasanović-Madžarević1.0010.00
*03377-Betonski mostovi I, Trojanović Mijat 25.00*53479-Bunkeri i silosi u čeličnoj konstrukciji, Debeljković 38.00
*09028-čelične konstrukcije u građ., Zarić, Buđevac, Stipanić 75.00*09294-čelične konstrukcije zgrada, Micić 20.00
*51871-čelični mostovi 1., Milosavljević1.0020.00*03398-Deskriptivna geometrija, Niče Vilko1.0020.00
*53683-Deveti seminar o grejanju, hlađenju i klimatizaciji,  18.00*54105-Dilatacione spojnice, Klajnlogel 15.00
*56712-Dinamika elastičnih sistema, Novacki1.0025.00*52347-Dinamika konstrukcija, Vlatko Brčić 15.00
*56711-Dinamika konstrukcija, Harti1.0025.00*03348-Dizalice i dizaličar, Dević Mate1.0018.00
*03380-Drumovi, Bradna E. 30.00*03095-Drvena vrata, Tomašević J. 60.00
*51778-Drvene konstrukcije, Miovčić 10.00*51783-Drvene konstrukcije, Gojković 30.00
*56846-Drvene konstrukcije, Miovčić 8.00*51828-Ekonomske kalkulacije u građevinarstvu, Slović 20.00
*56075-Elastični talasi u slojevitim sredinama, Eving-Jardecki.Pres1.0018.00*07484-Fotogrametrija, Kraus Karl1.0046.80
*03336-Fotogrametrija II, Donassy Vjekoslav1.0012.00*03335-Fotogrametrija II, Donassy Vjekoslav1.0015.00
*08153-Fotointerpretacija, 1.0030.00*51555-Fundiranje, Kostić 15.00
*54593-Fundiranje, Percel 15.00*04991-Fundiranje I, Stevanović S. 15.00
*03353-Fundiranje V, Kostić Veselin 12.00*03343-Geodezičeskoe instrumentovedenie, Grupa autora1.0010.00
*00450-Geodezija, Kontić S.1.0015.00*54933-Geodezija, Kapetanović-Selesković1.0020.00
*03315-Geodezija, Živković-Ignjatović1.0015.00*08335-Geodezija, Jovanović Svetislav1.0015.00
*57962-Geodezija II, Mihailović1.0025.00*53221-Geofizička istraživanja, Jakosky 30.00
*54595-Geologija za građevinare, Takšić 15.00*54454-Geološko kartiranje, Dimitrijević 25.00
*51563-Geomehanika i fundiranje,  5.00*57320-Geotehnika i fundiranje,  15.00
*03344-Gorodskie puti soobšeni, 1.0015.00*09795-Graditeljska mehanizacija,  35.00
*10556-Građenje bunara, Pštros 10.00*53383-Građenje železnica, Kirilo Savić1.0015.00
*57316-Građenje željeznica, Alačević Jerko1.0025.00*03319-Građevinska statika, Grupa autora 15.00
*08979-Građevinska statika, Vagner 18.00*08978-Građevinska statika, Vagner 20.00
*08977-Građevinska statika, Vagner 15.00*05292-Građevinske konstrukcije, Pamučina Tatjana 20.00
*09347-Građevinske konstrukcije, Blagojević 12.00*07871-Građevinske konstrukcije, Mitag 80.00
*06662-Građevinske konstrukcije 1, Đuro Peulić 25.00*03101-Građevinske konstrukcije II, Peulić ?uro 25.00
*51907-Građevinske konstrukcije IV razred obrazovanja, Blagojević1.0015.00*55524-Građevinske konstrukcije objekata visokogradnje, Basarić L. 30.00
*03402-Građevinske mašine, Trbojević Bogdan1.0018.00*10172-Građevinski materijali, Tufegdžić1.0040.00
*55204-Građevinski materijali, Muravljov 18.00*10198-Građevinski priručnik,  45.00
*51836-Građevinski priručnik, Csikos1.0020.00*55383-Građevinski priručnik, Hasanbegović M 15.00
*03365-Građevinski priručnik, Kujundžić1.0040.00*51733-Građevinski radovi, Blohin 15.00
*08784-Građevne konstrukcije, Hellwig 10.00*51835-Granična nosivost linijskih sistema, Lazarević 12.00
*55523-Granična stanja betonskih konstrukcija, Ivković-Radojičić-Aćić1.0030.00*51605-Greške pri fundiranju, Seči 20.00
*06313-Grijanje i klimatizacija, Recknagel-Sprenger1.0070.00*03367-Hidraulika bunara, Vuković - Soro 15.00
*03337-Hidrodinamika, Riđanović Muhamed 7.00*55263-Hidrogeologija, Milojević Nikola 15.00
*55460-Hidrogeološka istaživanja, M.Komatina 20.00*53463-Hidroizolacija, Rukavina 7.00
*03327-Hidroizolacije u građevinarstvu, Lufski Karl 18.00*10185-Hidroizolacije u građevinarstvu 1-2, Lufski 35.00
*55442-Hidrotehnika, Munir Jahić 25.00*03393-Higijena građevnih objekata,  18.00
*08300-Hochbau-konstruktionen, Gottgetreu1.0060.00*09417-Instalacije vodovoda i kanalizacije, Antić 15.00
*09703-Instalacije vodovoda i kanalizacije, čargonja 20.00*51855-Inženjerska geodezija, Janković1.0018.00
*52400-Inženjerska geologija, Luković 10.00*53116-Injiciranje tla, Ervin Nonveiller 18.00
*52402-Ispitivanje konstrukcija, Vukotić1.0020.00*04994-Istorija slikarstva, 1.0035.00
*52752-Istoriska geologija, Kosta Petković1.0020.00*51506-Izolacija protiv vode, Ciganjek 15.00
*51533-Izolacija ravnih krovova, Kamenarović 15.00*10533-Izrada podzemnih prostorija velikog profila, Jovanović 20.00
*03320-Jug.društvo građevinskih konstruktera - Teorija T,  18.00*51604-Kanalizacija, Rudolf Broz 25.00
*51494-Katalog projekata,  60.00*02787-Katalog projekata, 1.0050.00
*10422-Klasični drveni krovovi, Ilić Slobodan 45.00*03330-Kolovozne konstrukcije, Braunović Predrag 10.00
*03408-Konstrukcije koncentričnih klotoidnih krivina, Ivanović Momčilo 15.00*08344-Konstruktivni elementi zgrada, Peulić Đuro1.0060.00
*09830-Konstruktivni elementi zgrada, Smiljanić 25.00*03376-Konstruktivni elementi zgrada, Smiljanić Dušan1.0025.00
*06311-Konzervacija tla, Kohnke-Bertrand1.0015.00*58086-Korišćenje vodnih snaga, Đorđević 20.00
*02118-Krosova metoda, Lapajne S. 10.00*53469-Krstato armirane konstrukcije, Romić1.0020.00
*53814-Kvalitativno i kvantitativno proučavanje režima podzemnih voda, Munir Jahić 10.00*05000-Kvarovi na zgradama, Smiljanić D.1.0018.00
*55585-Lake metalne konstrukcije, Georgievski 15.00*02225-Lamperije i unutrašnje drvene obloge, Prieser Werner 8.00
*09364-Leksikon građevinarstva,  35.00*02796-Masivni mostovi, Tonković Kruno 25.00
*07778-Materijali u arh.i građev., Beslać Jovo 15.00*08136-Mehanika fluida, Voronjec-bradović 15.00
*56076-Mehanika neprekidnih sredina, Landau-Lifšic1.0025.00*10174-Mehanika tla, 1.0025.00
*54592-Mehanika tla 1-2, Percel 25.00*55456-Mehanika tla I temeljenje, Mustafa Selimović 30.00
*10187-Mehanika tla II, Stojadinović 25.00*55616-Mehanika tla pri projektovanju i građenju puteva, Milović1.0025.00
*54182-Mehanika tla-temeljenje građevina, Nonveiller 35.00*03404-Mehanizacija u građevinarstvu, Ferenšćak Mihovil 30.00
*03360-Metalne konstrukcije 1-2, grupa autora 90.00*54173-Metod konačnih elemenata, M.Sekulović 35.00
*53438-Minerski radovi, Poljanšek1.0015.00*03093-Montažni građevinski objekti, 1.0035.00
*06667-Most art,  35.00*03313-Mostovi, Tonković Kruno1.0040.00
*07063-Mostovi Od armiranog i prednapregnutog betona, Trojanović 30.00*03399-Nacrtna geometrija, Đurović Vinko1.0020.00
*03400-Nacrtna geometrija, Đurović Vinko 20.00*03354-Nacrtna geometrija, Đurović Vinko 18.00
*03362-Nauko o toploti, Jovanović Milan 10.00*03321-Niža geodezija, Grupa autora1.0010.00
*56594-Normativi i cijene u graditeljstvu, Bučar Gorazd 55.00*03779-Normativi i standardi rada u građ.-visokogradnja, 1.0035.00
*03110-Normativi i standardi rada u građ.-visokogradnja, 1.0048.00*07924-Normativi i standardi rada u građ.-visokogradnja, 1.0035.00
*07925-Normativi i standardi rada u građ.-visokogradnja, 1.0035.00*10580-Normativi i standardi rada u građevinarstvu, 1.0035.00
*57498-Normativi i standardi rada u građevinarstvu 1-2, 1.0050.00*08195-O ravnim krovovima,  25.00
*54109-Obrasci za ramove, Klajnlogel 18.00*51856-Odabrana poglavlja iz zemljotresnog građevinarstva, Petrović 15.00
*52401-Okvirne konstrukcije i kontinualni nosači, Guldan 18.00*55957-Oplate i skele, Gojković Milan 20.00
*07278-Opšta geologija, Milovanović 15.00*03383-Optimalna veličina grada, Milojević Aleksa 10.00
*57317-Organizacija građenja, 1.0025.00*51600-Organizacija građevinskih radova, Trbojević Bogdan 10.00
*51838-Organizacija građevinskih radova, Trbojević Bogdan 15.00*08976-Organizacija građevinskih radova, Trbojević Bogdan1.0015.00
*10530-Osnove planiranja u građevinarstvu, Sinđić 10.00*54870-Osnovi čeličnih konstrukcija, grupa autora 15.00
*51807-Osnovi čeličnih konstrukcija, Kuzmanović1.0025.00*03407-Osnovi geodezije 1-2, Neidhardt Nikola1.0010.00
*58172-Osnovi geologije, Petković-Nikolić1.0020.00*58171-Osnovi geologije, Nikolić1.0018.00
*51881-Osnovi geologije, Petković-Nikolić1.0015.00*51897-Osnovi konstrukcija od čelika, Micić 20.00
*55264-Osnovi opšte geologije, Petković K.1.0015.00*03355-Osnovi projekt.gradkog i međugrad.saobraćaja, Korte 40.00
*08850-Osnovi tehnologije betona, Furundžić1.0035.00*02486-Osnovi tehnologije betona, Furundžić1.0038.00
*09038-Osnovi teorije i tehnol.betona, Muravljov 33.00*07780-Osnovi transportnih uređaja, Dedijer S. 15.00
*10528-Osnovi urbanizma, Mirković 15.00*03341-Osnovi zemljotresnog inženjerstva, Newmark - Rosenblueth 18.00
*53851-Osnovna mehanika tla, 1, B.Percel 15.00*57072-Osnovne koncepcije NATM, Kovačević J. 20.00
*03403-Osnovni građevinski radovi, Grupa autora 10.00*53853-Osnovno temeljenje, 1, Branko Percel 15.00
*51592-Otpornost materijala, Timošenko1.0015.00*03405-Otpornost materijala, Milić Svetislav 20.00
*02152-Otpornost materijala, Rašković 15.00*08788-Petrologija, Huang1.0020.00
*03347-Podovi, Kamenarović Vladimir1.0020.00*03382-Podzemne hidroizolacije zgrada, Smiljanić Dušan 18.00
*51565-Podzemne hidroizolacije zgrada, Smiljanić1.0015.00*08342-Pomorski objekti u betonu, Babić Leo 18.00
*03356-Površinski sistemi nosača, Girkmann Karl1.0025.00*51826-Poznavanje i ispitavanje materijala, Hahamović 15.00
*03406-Praktična geodezija, Macarol Slavko1.0040.00*08982-Praktična geodezija, Macarol Slavko 38.00
*03381-Praktična građevinska statika, Vagner - Erlhof1.0020.00*51832-Praktična građevinska statika, Šrajer 10.00
*51731-Praktična građevinska statika 1-3, Šrajer 25.00*03391-Praktična statika, Saliger1.0030.00
*02920-Praktični prir.za vodinstalaterstvo, Šarlan 30.00*51853-Pravilno i pogrešno-kod toplotne zaštite, Moric Karl 40.00
*51876-Prednapregnuti beton, Jevtić 20.00*53126-Prednapregnuti beton, Jevtić1.0020.00
*54594-Prednapregnuti beton, Kos Vladimir1.0015.00*51883-Prednapregnuti beton u praksi, Leonhart 38.00
*03358-Prednapregnuti beton u teoriji i arhitektonskoj praksi, Romić S. 20.00*03340-Prefabrikanti od plinobetona,  10.00
*56853-Preuredimo potkrovlja za stanovanje, 1.008.00*51910-Primena geodezije u inženjerstvu, Cvetković 20.00
*55309-Primijenjena hidrologija, Srebrenović 30.00*53852-Primjenjena mehanika tla, 2, Branko Percel1.0015.00
*07086-Priruč.o teh.i oblig.uvje..., Fed.min.prostr.uređ. 25.00*54611-Priručnik građevinske bravarije, Stojanović V. 35.00
*51874-Priručnik o primeni pravilnika za beton,  18.00*51875-Priručnik o primeni pravilnika za prednapregnuti beton, Jevtić1.0015.00
*52784-Priručnik o teh.oblig.uvjetima za projektovanje...,  20.00*09646-Priručnik za armirani beton, Širola Branko1.0020.00
*08971-Priručnik za građ.inž., Šlajher 30.00*08975-Priručnik za građenje,održ.i rek.cesta,  45.00
*52399-Priručnik za hidroizolaciju zgrada.., Denić-Đekić 12.00*03352-Priručnik za instal.vodovoda i kanalizacije, Antić - Andrejević 15.00
*51526-Priručnik za iskolčavanje kružnih krivina, Žnideršić1.0025.00*51873-Priručnik za izradu unutrašnjih instalacija, Mirzinski 12.00
*53890-Priručnik za montere vodovoda, Leopold 10.00*53483-Priručnik za planiranje investicijskih projekata,  30.00
*51839-Priručnik za projek.seizmičkootpornih gradjevina, grupa autora 10.00*52414-Priručnik za statiku, Širola 12.00
*10173-Problemi velikih voda, Srebrenović 20.00*51857-Prog.planiranje i analiza građenja, Žabčić1.0018.00
*52404-Projektovanje i građenje kolovoznih konstrukcija, Žefroa1.0040.00*53197-Projektovanje i trasiranje puteva i autoputeva, Lorenc 60.00
*51139-Projektovanje u zgradarstvu, 1.00120.00*54591-Proračun konstrukcija, Marčelja 15.00
*03390-Proračun okvirnih konstrukcija, Baziljević Vladimir 18.00*53468-Proračun ploča po teoriji granične ravnoteže, Romić1.0015.00
*51556-Proračuni toplinske brane, Kaindl 15.00*02806-Prosečne građevinske mašinske norme I dio,  30.00
*03092-Prosječne norme u gradj.-niskogradnja,  18.00*03111-Prosječne norme u građ.-niskogradnja,  18.00
*06269-Prostorne krovne konstrukcije, Rile H. 69.00*08973-Prostorno planiranje, Bakić 12.00
*57963-Putevi BiH 1967-1987., 1.0030.00*55617-Putevi-saobraćaj-trasiranje-rađenje 1-2, Coqujand1.0020.00
*57450-Radovi od armiranog i nearmiranog betona, Antić1.005.00*03329-Regulisanje rijeka, Nešić Milan 15.00
*08811-Rep.metode i tehnologije za građenje, Hadžiž 30.00*09794-Reprezentativne metode i teh.za gradj.,  35.00
*51820-Rušenje, Škarec Ž. 20.00*02226-Sanitarne instalacije, Von Ameln Helmut 8.00
*02174-Saobraćaj u gradovima,  40.00*07105-Saobraćajnice, Ilić-Vuksanović 25.00
*52341-Savremena kuća dostojna ljudi, Pierrefeu 15.00*10176-Savremena tehnika i teh.izvodj.podzemnih radova,  15.00
*51798-Savremena tehnologija građenja, 1.0058.00*53685-Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, 1.0020.00
*51562-Savremene hidroizolacije u građ.,  5.00*51797-Savremene metode proračuna u statici linijskih nosača,  25.00
*51560-Savremene termoizolacije, Štiha 8.00*53482-Savremeno građenje puteva, Neumann1.0030.00
*53684-Sedmi seminar o grejanju, hlađenju i klimatizaciji,  18.00*08974-Silosi, Bakić 12.00
*03317-Simpozijum o inovaciji jug.prop.za betonske...,  12.00*06643-Sintetički materij.u građev.,  35.00
*03332-Sistemi upravljanja kolovozima, Radojković Zoran 15.00*55518-Složeno fundiranje, grupa autora 30.00
*03331-Slučajni procesi u saobraćaju i transportu, Vukadinović - Popović 10.00*08981-Snabdevanje vodom, Abramov 35.00
*10189-Snabdevanje vodom, Abramov 38.00*09226-Snabdevanje vodom priručnik, Stimmelmayr 45.00
*55946-Spojevi u građenju, Bruce Martin 35.00*03326-Spravočnik po geodeziji, Sirotkin1.0010.00
*52396-Spregnute konstrukcije, Pržulj1.0015.00*03359-Stabilnost metalnih konstrukcija, Kisin Srđan 18.00
*03384-Statika, Pašić Hajrudin 15.00*08089-Statika, Pašić 10.00
*03397-Statika armiranih betonskih konstrukcija, Beyer Kurt 30.00*03366-Statika građevinskih konstrukcija, Širola Branko 15.00
*51593-Statika građevnih konstrukcija, Širola Branko 8.00*51831-Statika građevnih konstrukcija, Širola Branko1.0010.00
*08983-Statika građevnih konstrukcija, Širola Branko1.0015.00*03379-Statika I i II dio, Jovanović - Petrović 15.00
*51732-Statika inženjerskih konstrukcija, Timišenko 15.00*03396-Statika inženjerskih konstrukcija , Timošenko - Jang 15.00
*10177-Statika inženjerskih konstrukcija, Zađina1.0010.00*03378-Statika konstrukcija , Solovjev ?orđe 15.00
*09299-Statika konstrukcija, Bogunović 18.00*03395-Statika konstrukcija , Solovjev đorđe 15.00
*03369-Statika konstrukcija I dio, Solovjev Đorđe 15.00*03364-Statika konstrukcija I dio, Bogunović 18.00
*03373-Statika konstrukcija I dio, Solovjev ?orđe 15.00*03349-Statika konstrukcija II, Bogunović Svetozar 18.00
*03368-Statika konstrukcija II dio, Đorđe Solovjev2.0017.00*51812-Statika konstrukcija-statički neodređeni sistemi, Solovjev1.0030.00
*09442-Svetlotehnički priručnik 1-2, 1.0040.00*51854-Svojstva betona, Nevil1.0030.00
*08970-Tehničar, 1.0035.00*57223-Tehničar 1 mašinski priručnik,  10.00
*03412-Tehničar 3, 1.0035.00*55517-Tehničar 4, 1.0060.00
*10505-Tehničar I, grupa autora1.0035.00*03410-Tehničar I; Tehničar III, 1.0060.00
*51795-Tehničar-građ.priručnik, 1.0060.00*54479-Tehničar-građ.priručnik 5,  60.00
*56475-Tehničar-građevinski priručnik 3, 1.0060.00*08980-Tehnička hidraulika, Raus 40.00
*10188-Tehnička hidraulika, Raus 45.00*08337-Tehnička mehanika, Timošenko1.0015.00
*03350-Tehnička mehanika II dio (1.knjiga), Bogunović Svetozar 12.00*08088-Tehnička mehanika II dio (2 knjiga), Bogunović1.0015.00
*03314-Tehnička mehanika III dio (knj.1.), Bogunović S.1.0015.00*56736-Tehnička mehanika III dio (knj.2.), Bogunović S.1.0018.00
*57371-Tehnički uslovi za izvođenje završnih radova u građevinarstvu 1-2, 1.0045.00*08972-Tehnika prečišćavanja voda, Degremont 40.00
*08790-Tehnologija betona, Vikrestov 12.00*55405-Tehnologija drveta, Taslaman 10.00
*08849-Teorija armiranobetonskih konstrukcija, Franc1.0028.00*52415-Teorija elastične stabilnosti, Timošenko 15.00
*10170-Teorija elastičnosti, Gudier - Timošenko 20.00*03374-Teorija konstrukcija I, Prokofjev 15.00
*03370-Teorija konstrukcija II, Prokofjev 15.00*03351-Teorija konstrukcija II, Prokofjev 15.00
*51808-Teorija okvirnih konstrukcija, Đurić-Jovanović1.0018.00*03409-Teorija okvirnih konstrukcija, ?urić - Jovanović1.0015.00
*51858-Teorija okvirnih konstrukcija, Đurić1.0015.00*10171-Teorija ploča i jljuski, Gudier - Timošenko 20.00
*52398-Teorija ploča i ljuski, Timošenko1.0020.00*03392-Teorija puženja materijala, Ržanicin 25.00
*57786-Teorijaarmiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija, grupa autora1.0025.00*54159-Teorijska mehanika tla, Terzaghi 20.00
*55154-Termodinamika i termotehnika, D.Malić 20.00*03372-Termoenergetika prijemnika sunčeve energije, Lambić Miroslav 15.00
*55214-Tesarski armirački i betonski radovi na gradilištu, Bučar 20.00*56852-Toplotna i zvučna izolacija u zgradama,  8.00
*03338-Torzija, smicanje i čisto smicanje u arm.betonu, Rauš Ernst 10.00*10175-Tuneli, Bosnić P. 12.00
*03324-Tuneli, Popović B. 25.00*03325-Tvrdi polivinilklorid, Levi Benjamin 7.00
*08540-Upravljanje projektima u građevinarstvu, Ivković; Popović 25.00*51599-Urbana struktura stambenih naselja, Aganović 15.00
*10527-Urbane forme, Grupa autora 15.00*10531-Urbani kanalizacioni sistemi, Jahić Munir 25.00
*55577-Urbani vodovodni sistemi, Munir Jahić 30.00*53198-Urbanizam kroz vekove Jugoslavija, Dobrović 25.00
*54121-Uvod u teoriju armiranog betona, Stoljarov 15.00*51903-Uvod u teoriju armiranog betona, Stoljarov1.0018.00
*03371-Vertikalni kosi i horizontalni transport, Šelendić Branko 29.00*03099-Vibracije greda, Pitloun Rudolf 20.00
*03112-Vibracije greda, Pitloun Rudolf1.0025.00*03322-Viša geodezija, Živković Aleksandar1.0015.00
*55902-Viša geodezija II, Muminagić Abdulah1.0020.00*55947-Višestambene zgrade, Knežević 28.00
*54852-Vjerovatnoća i statistika u hdrologiji, Hrelja Husno1.0020.00*51596-Vodne turbine, Horvat Dragutin 18.00
*56742-Vodovod, Petrešin Eugen 40.00*04993-Vodovod i kanaliz.u zgradama, Radonić M. 60.00
*55829-Zadaci iz nacrtne geometrije, Kurnik-Palman-Pavković 15.00*03361-Zaštita na radu sa dizalicama, Petrović M.1.0010.00
*03375-Zbijanje, Arkie Žorž 20.00*51880-Zbiraka rešenih ispitnih zad. iz ispitivanja konstrukcija, Vukotić-Matović 10.00
*03334-Zbirka riješ.zad.iz građevinske mehanizacije, Stefanović Aleksandar 15.00*52397-Zbirka rj.problema iz hidraulike.., Janežić -Kupusović1.0010.00
*03113-Zbirka tehničkih propisa u građ. 1-2,  30.00*51796-Zbirka tehničkih propisa u građ. 1-4,  150.00
*53889-Zbirka zadataka iz teorije statički određenih linijskih nosača, Kisin-Mujčić 10.00*51557-Zemljani radovi, Bosnić 12.00
*55404-Zidane i drvene konstrukcije zrada, Muravljov 20.00*57347-Zidarski fasadertski i izolaterski radovi, Krunić1.0015.00
*51833-Zivodi s otvorima okvirne konstrukcije, Simović 15.00*  

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.